Høstens viktigste oppdatering innen lønn og personal

Få med deg høstens viktigste oppdateringer slik at du kan avslutte året korrekt, og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer. 

Vi gjennomgår temaer med hovedfokus på årsskifte og nye regler innenfor lønn, skatt og personal.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider innen lønn og personal, f.eks. lønnsmedarbeidere, personalansvarlige, ledere, regnskapsførere, revisorer, rådgivere ol. Kurset er systemuavhengig.

Dersom du i tillegg ønsker årsavslutningskurs i ditt lønssystem, anbefaler vi deg disse kursene:

Lønnsforum Høst 2018- Huldt & Lillevik Lønn

Lønnsforum Høst 2018 - Visma Lønn

Mamut Lønnsoppdatering 2018

Regeloppdatering 2018 (teori)

Nyheter innen lønn og personalområdet 2018

 • Reise - dekning av utgifter til mat til ansatte på reise
 • Andre nyheter for 2018
  • Ny lønnsart for honorar
  • Satser for arbeidsgiveravgift
  • Endringer i rapportering i a-melding
 • Fast ansettelse - presisering av lovendring
 • Foreldrepenger - endrede regler
 • GDPR
Nye regler om sykepenger - er du og organisasjonen klar?
 • Innberetning A-melding
 • Ny inntektsmelding til NAV for sykepenger, foreldrepenger etc.
 Årsoppgjørsrelaterte temaer/ ofte stilte spørsmål ved årsavslutningen
 • Bil 
 • Skattefrie organisasjoner / grenser
 • Ytelser opptjent i 2018 - utbetalt 2109
 • Elektronisk kommunikasjon - kort oppdatering
 • Grensen mellom medisinsk behandling og trening vs. velferdstiltak
 • Vi har rapportert feil - hvordan korrigere?
Ny høyesterettsdom om arbeidstid og reisetid - hva gjelder nå?
 
Foreslåtte regler 2019
 • Statsbudsjett
 • Naturalytelser
 • Skattekort for utenlandske arbeidstakere
 
Vi tar forbehold om endringer i agenda.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. I tillegg til kursdokumentasjon mottar du "Årsavslutningsboka for 2018" (verdi kr 850,-) elektronisk. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Annet.
Revisor: 4 timer Skatterett og 3 timer Annet.

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4400
Adresse Thon Hotel Alta
Kurssted Åpne kart