Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

I 2018 og i januar 2019 er det mange endringer i lover og regler som alle vil bli berørt av. På Regeloppdatering 2018 får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2019 og hva som er spesielt viktig i sammenheng med årsskifte.

Du treffer oss i 18 byer fra oktober til desember, og du kan også delta online på 4 ulike datoer.

Høstens viktigste oppdatering innen lønn og personal

Få med deg høstens viktigste oppdateringer slik at du kan avslutte året korrekt, og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer. 

Vi gjennomgår temaer med hovedfokus på årsskifte og nye regler innenfor lønn, skatt og personal.

Noen aktuelle nyheter

 • Det er i år blitt innført nye regler for naturalytelser som gaver og rabatter, men reglene er ikke blitt enklere.
 • I januar 2019 innføres det nye regler for beregning av sykepenger. Lær hvordan du skal beregne korrekt utbetaling.
 • Ny høyesterettsdom for arbeidstid/reisetid. Vil reisetiden på arbeidsreiser nå anses som arbeidstid? Hva må du som arbeidsgiver vurdere nå?

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider innen lønn og personal, f.eks. lønnsmedarbeidere, personalansvarlige, ledere, regnskapsførere, revisorer, rådgivere ol. Kurset er systemuavhengig.

Dersom du i tillegg ønsker årsavslutningskurs i ditt lønssystem, anbefaler vi deg disse kursene:

Lønnsforum Høst 2018- Huldt & Lillevik Lønn

Lønnsforum Høst 2018 - Visma Lønn

Mamut Lønnsoppdatering 2018

Regeloppdatering 2018 (teori)

Nyheter innen lønn og personalområdet 2018

 • Reise - dekning av utgifter til mat til ansatte på reise
 • Andre nyheter for 2018
  • Ny lønnsart for honorar
  • Satser for arbeidsgiveravgift
  • Endringer i rapportering i a-melding
 • Fast ansettelse - presisering av lovendring
 • Foreldrepenger - endrede regler
 • GDPR - innsyn i e-post
Nye regler om sykepenger - er du og organisasjonen klar?
 • Nye regler for beregning av sykepenger
 • Fravær i beregningsperioden - hvordan håndteres dette iht. de nye reglene?
 • Hvordan beregne sykepenger til arbeidstaker med varierende inntekt?
 • Refusjon av sykepenger - hvordan sikre korrekt refusjon?
 • Digital sykmelding - varsler og lagring hos NAV og Altinn
 • Innberetning A-melding
 • Ny inntektsmelding til NAV for sykepenger, foreldrepenger etc.
 Årsoppgjørsrelaterte temaer/ ofte stilte spørsmål ved årsavslutningen
 • Bil 
 • Skattefrie organisasjoner / grenser
 • Ytelser opptjent i 2018 - utbetalt 2109
 • Elektronisk kommunikasjon - kort oppdatering
 • Grensen mellom medisinsk behandling og trening vs. velferdstiltak
 • Vi har rapportert feil - hvordan korrigere?
Ny høyesterettsdom om arbeidstid og reisetid - hva gjelder nå?
 • Når skal reisetid regnes som arbeidstid?
 • Hvordan skal ansatte kompenseres for reisetid?
Foreslåtte regler 2019
 • Statsbudsjett
 • Naturalytelser
 • Skattekort for utenlandske arbeidstakere
 
Vi tar forbehold om endringer i agenda.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Overnatting er ikke inkludert - det bestilles individuelt av den enkelte deltaker. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Rettslære.
Revisor: 2 timer Skatterett og 5 timer Annet.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4400
Adresse Bjørvika Konferansesenter
Kurssted Åpne kart