Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Personalforum vår 2020 - online

Personalforum vår 2020 - vårens oppdatering innenfor personalområdet

Har du personalansvar eller jobber innen HR? Er du tillitsvalgt, leder eller mellomleder? Jobber du med revisjon, regnskap eller lønn? Da er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett, har en oversikt over arbeidstakers rettigheter og nye regler innenfor personalområdet.

På Personalforum møter du våre mest engasjerte og erfarne jurister som brenner for å dele sin kunnskap innenfor fagområdet.

Spennende tema denne våren 

 • Kan arbeidstaker fritt reise utenlands med sykepenger etter praksisendring hos NAV? 
 • Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle ansatte, når er det diskriminering?
 • Det er krav til reelt stillingsomfang ved fast ansettelse. Hva skal stå i arbeidsavtalen?
 • Hva er egentlig fleksibel arbeidstid - hvordan påvirker dette retten til overtidsbetaling?
 • Hvilke rettigheter har nyansatte arbeidstakere til sykepenger?

Delta Online

Delta på kurs i Visma-huset i Oslo eller via online sendinger fra din arbeidsplass. Onlinekurset varer en dag fra kl 09:00-16:00, og er et opptak fra 18. mars 2020. Du mottar lenke med tilgang i forkant og en SMS med passord senest 10 minutter før sendingen starter. Når du deltar online har du mulighet til å sende inn spørsmål, og du mottar i tillegg opptak av kurset for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

En tilgang til online kurs kan kun brukes av én person. Er dere flere i bedriften som ønsker å følge samme sending, må dette bestilles per ansatt. 

 • Dersom dere er flere enn en deltager bruk rabattkode OnlineF19 og få 40 % rabatt for deltager 2-5.
 • For flere enn 5 deltagere, be om pris ved å sende forespørsel til kurs@visma.com.

Etterutdanning

Vi har vurdert dagen til å gi 7 timer etterutdanning for regnskapsfører og revisor. 

Revisorer: 7 timer Annet
Regnskapsførere: 7 timer Rettslære 

 

Nyheter

 • Sykepenger under utenlandsopphold

  • EU/EØS

 • Varsling

  • Nye regler fra 1. januar 2020

 • IA-avtalen - Tilskudd til ekspertbistand

  • Hvem kan få ekspertbistand?

  • Hvilke utgifter blir dekket?

 • Bruk av opplysninger fra a-ordningen for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor


Fast og midlertidig ansettelse 

 • Når kan arbeidstaker ansettes midlertidig?

  • Hva skjer dersom arbeidstaker er ulovlig midlertidig ansatt? 

 • Krav til fast ansettelse?

  • Reelt stillingsomfang

 • Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

  • Minimumsvilkår i aml. § 14-6


Ferie

 • Hvem fastsetter og bestemmer tiden for ferie?

 • Når kan arbeidstakere motsette seg å avvikle ferie?

 • Fastsettelse av ferie i særlige situasjoner

  • Foreldrepermisjon

  • Sykdom

  • Militæret

  • Oppsigelse


Arbeidstid/overtid

 • Alminnelig arbeidstid

 • Når er det overtid?

 • Hva har arbeidstaker krav på i overtidskompensasjon?

  • Er det forskjell på overtid i hverdagen og i helger?

 • Hva er fleksibel arbeidstid?

  • Har arbeidstaker fortsatt rett til overtidsbetaling?

 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid


Diskriminering - når kan det forskjellsbehandles?

 • Forbud mot diskriminering 

 • Hvilke diskrimineringsgrunnlag har vi i norsk rett?

 • Lønn/lønnsøkning -  permisjoner/sykdom

  • Generelle og individuelle lønnstillegg

  • Lønnsendring - justering av sykepenge-/foreldrepengegrunnlaget?

   • Avtale om full lønn

 • Kompensasjon av reiseutgifter

 • Full lønn under sykdom/foreldrepermisjon

 • Ferie

  • Prosentsats

  • Ekstraferie til enkelte i bedriften?

 • Bruk av egenmelding

  • Utvidet rett til egenmelding

  • Inndragelse av egenmeldingsretten


 Når har arbeidstaker rett på sykepenger fra arbeidsgiver?

 • Hvordan informere ansatte?

  • Nyansatte

  • Personalhåndbok 

  • Arbeidsavtale 

 • Grunnvilkår

  • Når har arbeidstaker rett til sykepenger?

 • Arbeidsgiverperioden

  • Er det alltid arbeidsgiverperiode 

  • Vilkår for arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden 

 • Forskuttering

  • Maksperiode med sykepenger - har arbeidstaker vært syk før ansettelse?


Med forbehold om endringer.

 

Målgruppe

Konferansen passer for lønnsmedarbeidere, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere og mellomledere.  I tillegg passer konferansen godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

For deltagelse online

Du følger kurset fra din arbeidsplass - du trenger kun egen PC og tilgang til internett. Du vil motta en lenke med tilgang til sendingen i forkant og en SMS med passord senest 10 minutter før sendingen starter. Det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset. Når du deltar online, mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Vi har vurdert dagen til å gi 7 timer etterutdanning for regnskapsfører og revisor. 

Revisorer: 7 timer Annet
Regnskapsførere: 7 timer Rettslære 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4400