Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Webinar - Praktisk Styrearbeid

Hvordan bedre kvaliteten på styrearbeidet og reduser risikoen for å komme i erstatningsansvar

Det bør foreligge en plan for hvordan styret skal gjennomføre sitt arbeide og det blir lagt vekt på at styret skal være en aktiv bidragsyter til verdiskapingen i bedriften.

Få oversikt og gjennomgang av et praktisk styreprogram som sikrer at de nødvendige arbeidsoppgaver blir utført.

Kurs på web

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Det forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom, eller sammen med andre som tar samme kurset. Du må logge deg på webkurset lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Web-kurset er et tilbud til deg som ønsker å ta denne opplæringen der det passer deg. Vi tilbyr samme kurs fra våre kurslokaler i Oslo og Bergen.

Agenda

 • Hvilke saker skal styret behandle og når?
 • Før du går inn i et nytt styre
 • Styrets sammensetning og kompetanse i styret
 • Styrelederen
 • Styret og daglig leder
 • Styret og revisor
 • Styrets ansvar
 • Krav til daglig leders rapportering til styret
 • Aksjelovens krav til styrets oppfølging av forsvarlig egenkapital og styrets handlingsplikt. Hvordan tilfredsstille de nye kravene i praksis?
 • Styret som verdiskaper – fremtidsrettet styrearbeid
 • ”Styresekretæren” – Få en praktisk arbeidsmappe for styremedlemmer

Målgruppe

Et kurs for styremedlemmer, daglig leder, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som skal bistå styre. For medlemmer av styre i små og mellomstore aksjeselskap.

Forkunnskaper

I henhold til tema.

Varighet

2 timer

Forelesere

Advokat Christian Fredrik Magnus fra Magnus Legal AS.

Etterutdanning for regnskapsførere

Visma Software AS har vurdert kurset “Praktisk Styrearbeid” til å gi følgende etterutdanning: 2 timer Rettslære.


Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

 

 

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 14.00 - 15.45
Pris 2500