Regeloppdatering 2017

Høstens viktigste oppdateringer innen lønn og personal

Få med deg høstens viktigste oppdateringer slik at du kan avslutte året korrekt i henhold til regelverket, og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer.

På kurset får du en oppdatering på regler innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte. Kurset er systemuavhengig.

Du lærer blant annet om:

  • De nye reglene for tilbakebetaling av forskuddstrekk
  • De nye reglene om arbeidstid
  • De nye reglene om varsling
  • Ny personvernlov som innføres fra 2018
  • Nytt om diett
  • Ny digital sykmelding og sykefraværsoppfølging
  • Aktuelle nyheter i Statsbudsjettet for 2018

Regeloppdatering tilsvarer dag én på Lønnsforum Høst.

Sitater fra tidligere deltakere

Program 

Regeloppdatering 2017

 • Nye regler for tilbakebetaling av forskuddstrekk fra Kemneren
 • Nytt om diett
 • Ny personvernlov - innføres i 2018
 • Nye regler arbeidstid
 • Nye regler varsling
 • Nye regler om pleiepenger - oktober 2017
 • Digital sykmelding og sykefraværsoppfølging
 • Nye regler beregning av sykepenger og foreldrepenger - januar 2019
 • Fri bil/yrkesbil
 • EK-tjeneste
 • Forsikringer
 • Fri avis
 • Lån
 • Besøksreise for pendlere - yrkesreise
 • Forhold ifbm årskiftet det er viktig å huske på
 • Sammenstillingsoppgave
 • Frister
 • Reiseoppgjør og årsskifte
 • Overføring av feriedager og penger
 • Avspassering og flexitid timer
 • Overtid
 • Barn- barnepassers sykdom
 • Helligdager - rett til lønn og fri
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Naturalytelser - nye regler fra 1.1.2018
 • Skattekort
 • Statsbudsjett 2018

Trykk på punktene for å se detaljert informasjon.

Når er vi hvor?

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

Oktober 2017

16. oktober - Alta

17. oktober - Tromsø

18. oktober - Mo i Rana

19. oktober - Bodø

23. oktober - Lørenskog

24. oktober - Trondheim

25. oktober - Oslo

30. oktober - Kristiansand

31. oktober - Ålesund

 

På kurset vil du møte to av disse dyktige foredragsholderne:

Julianne M. Habberstad
Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag. Hun underviser og er sensor i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass. Sven Ivar underviser og sensurerer også i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer.
Jenny M. Høiby
Jenny har bachelor i Økonomi – og Forretningsjus fra BI. Hun har lang erfaring med Huldt & Lillevik og jobber i dag som juridisk rådgiver innen fagområdet lønn og skatt. Jenny er en dyktig foredragsholder som evner å koble sin kompetanse på H&L-systemene sammen med regelverket.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Monica Bremtun-Olaussen
Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.
Vanja Ramsrud
Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.