Årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal

Sikre deg korrekt avslutning av 2017 og bli godt forberedt på neste års utfordringer. Delta på Lønnsforum Høst.

Lønnsforum Høst 2017 gir deg:

  • Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte.
  • Årsavslutning i Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn - hva er viktig å tenke på for å gjøre dette riktig og effektivt.

Nye regelendringer du bør sette deg inn i

  • Nye regler for tilbakebetaling av forskuddstrekk
  • Nye regler om arbeidstid og varsling
  • Innblikk i ny personvernlov som innføres fra 2018
  • Nytt om diett
  • Ny digital sykmelding og sykefraværsoppfølging
  • Aktuelle nyheter i Statsbudsjettet for 2018

Se agenda og kursdatoer, velg ditt lønnssystem

Sitater fra fjorårets deltakere

Praktiske opplysninger

Du kan delta begge dager for å få den optimale kombinasjonen av regelverk og lønnssystem, eller du kan velge å delta en av dagene.

Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

Pris: 

1 dag kr 4400,-. 2 dager kr 7900,- 

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

Dag 1: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet

Revisor:

Dag 1: 4 timer Skatterett og 3 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet