Konferanse Lønn og Personal

Britannia Hotell  22. - 24. oktober i Trondheim

Se program

Du inviteres til en opplevelse utenom det vanlige ved det historiske Britannia Hotel i Trondheim

Bli med på lønn og personal konferanse på nyrenoverte Britannia Hotel i Trondheim den 22. - 24. oktober 2019.

Konferansen gir deg som lønnsmedarbeider et møte med fagekspertisen innen lønn og personal, samt tid med kolleger i tilsvarende stillinger. Konferansen er eksklusive for deg som er brukere av lønnsprogrammene Visma.net Payroll, Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn

Bli blant de første som får oppleve hotellet i ny drakt - Britannia ble gjenåpnet i april 2019.

Gode grunner til å delta:

 • Faglig oppdatering innenfor lønnsprogram, regelverk og HR
 • Inspirasjon og påfyll i en travel hverdag
 • Tid sammen med dyktige rådgivere og konsulenter innenfor lønn og personal
 • Møt hyggelige kolleger fra andre bedrifter
 • Sosialt samvær i hyggelige omgivelser

Britannina Hotel og Trondheim by

Britannia Hotel er Trondheims eldste hotell. Det åpnet allerede i 1870, og senere på nytt med dagens fasade i Dronningens Gate 5 i 1897. Hotellet er svært sentralt plassert i byens hjerte med gangavstand til det aller meste. Britannia Hotel har helt siden åpningen hatt en helt spesiell plass i trøndernes hjerter og har vært stedet for de store anledninger og hvor de celebre og mest prominente gjestene i byen har overnattet.

Nye Britannia Hotel gjenåpner etter full rennovering 1. april 2019, og blir et mat og vinhus i særklasse. Vi skal prøve ut flere av mat- og drikke konseptene under vårt opphold, alle bor på Superior rom, og du kan nyte en lekker spa- og fitnessavdeling.

Vi kommer til å sette av tid til egentid i Trondheim og alternativt en organisert utflukt.

Program

Kursinnholdet er tilsvarende "Lønnsforum høst 2019" med det siste innen regeloppdatering og på systemsiden, nyheter og årsavslutning i lønnssystemet. 

Tirsdag 22. oktober

Kl. 11:30 - 12:30 Lunsj

Kl. 12:30 - 16:00 Faglig program

Teori: Nyheter innen lønn- og personalområdet 2019

 • Varsling
 • Pleiepenger - gradering
 • Egenmelding
  • Utvidet egenmeldingsordning
  • Drøftningsplikt
 • Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver
 • Foreslåtte endringer i sykelønnsordningen
 • Rabatter
 • Personalrabatter
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Andre endringer
 • Satser og beløpsgrenser
 • Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:
  • Dagreiser
  • Reiser med overnatting

Parallelle foredrag i lønnssystemene

 • Visma.net Payroll: Nyttige tips
 • Visma.net Payroll: Arbeidstid og Ferieavtale
 • Huldt & Lillevik: Nyttige tips
 • Huldt & Lillevik: Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering
 • Visma Lønn: Nyheter og forbedringer i versjon 14.00 og 14.10
 • Visma Lønn: Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?

Kl. 18:00 Aperitif/Quiz

Kl. 19:00 Konferansemiddag Palmehagen

Onsdag 23. oktober

Kl. 09.00 - 15:00 Faglig program

Teori: Riktig behandling av ansattes utlegg

 • Reisekostnader, representasjon og velferdstiltak

Teori: Frynsegoder

 • Firmabil, elektronisk kommunikasjon, andre fordeler

Teori: Foreldrepenger

 • Nye beregningsregler fra 1. januar 2019
 • Fedrekvote - mødrekvote - fellesperioden
 • 80% dekningsgrad - hvilken betydning får dette?
 • Prematurfødte barn - nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger
 • Digital inntektsmelding
 • Permisjon
 • A-melding, korrekt rapport

Parallelle foredrag i lønnssystemene

 • Visma.net Payroll: Rapporteringsmuligheter
 • Visma.net Payroll: Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding 
  • Lønn november/ desember - Halv skatt
  • Hva bør passes på i forbindelse med opphør av arbeidsforhold?
  • Obligatorisk rapportering av virksomhetsnummer
  • Inntektsmelding, hva er viktig å passe på? Siste nytt
 • Huldt & Lillevik: Rapporteringsmuligheter
 • Huldt & Lillevik: Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding 
  • Lønn november/ desember - Halv skatt
  • Hva bør passes på i forbindelse med opphør av arbeidsforhold?
  • Obligatorisk rapportering av virksomhetsnummer
  • Inntektsmelding, hva er viktig å passe på? Siste nytt
 • Visma Lønn: Praktiske rutiner og rapportmuligheter
 • Visma Lønn: Avstemming

Kl. 15.00 - 19.00 Egentid/utflukt Nidarosdomen
Kl. 19.00 Aperitif
Kl. 19.30 Festmiddag

Torsdag 24. oktober

Kl. 09.30 - 12.00 Faglig program

Parallelle foredrag i lønnssystemene

 • Visma.net Payroll: Årsavslutning i Visma.net Payroll
 • Huldt & Lillevik: Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år
 • Huldt & Lillevik: Skattekort 2020
 • Visma Lønn: Årsavslutning i Visma Lønn

Teori: Hva må du tenke på ved årets slutt?

 • Ferie
 • Sykt barn
 • Avspasering - tidskonto
 • Personalmapper
  • GDPR
 • Helligdager - rett til lønn og fri
 • "Gjengangere" ved kontroll fra skatteetaten
  • Feil bruk av lønnsbeskrivelser eller satser/ beløp
  • Pendlere
  • Lønn opptjent i utlandet
 • Korreksjoner av lønn
  • Når er det utbetalt for mye lønn/ godtgjørelse
  • Etterbetaling
  • Forskuddstrekk
 • Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020.

Kl. 11.30 Lunsj

Avreise

 

Vi tar forbehold om endringer i agenda.