Høgskolestudium Lønn og Personal

Tilbake til kurssiden    |    Hovedside    |    Lønnsarbeid    |     Personalarbeid     |     Personalarbeid påbygging    |    Praktisk info

Personalarbeid påbygging

Personalarbeid påbygging omfatter personaladministrasjon med personalutvelgelse og personalutvikling, individuell arbeidsrett med vekt på endring og omstilling, og kollektiv arbeidsrett med vekt på forhandlinger og tvistebehandling.

Emneoversikt

  • Personaladministrasjon 
  • Individuell arbeidsrett 
  • Kollektiv arbeidsrett

 

Mål for kurset

Etter gjennomført semester vil du få bred kunnskap om det teoretiske grunnlaget for personutvelgelse i bedrifter ved opp- og nedbemanning, god kunnskap om rettsreglene om endring i arbeidsforhold og om rettsreglene for omstilling og nedbemanning i virksomheter. Videre skal du få bred kunnskap om tariffrettslige prinsipper og om behandlingsmåten for rettstvister og interessetvister.

Mer informasjon på høgskolen sin hjemmeside.

Gjennomføring

Gjennomføring skjer ved tre samlinger og selvstudie. Skulle du være forhindret fra å delta på en samling er det mulig å følge med på nett. Studiet går hvert tredje år dersom det er nok deltakere for å gjennomføre. Ta kontakt for mer informasjon om neste oppstart. 

Dato for neste oppstart er ikke fastsatt. Er du interessert i dette kurset, send gjerne en henvendelse til kurs@visma.no.

Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer knyttet til temaene i emnet.

Eksamen: 5 timers individuell skriftlig eksamen

Studiepoeng: 15 studiepoeng

Pris: 16 000 kr

Forkunnskap

Du må ha fullført og bestått Personalarbeid for å delta på dette studiet

Kursansvarlig Christian Krogh tlf. 61 28 81 59
E-post: kurs@visma.no