Høgskolestudium Lønn og Personal

Lønnsarbeid

Tilbake til kurssiden    |    Hovedside    |    Lønnsarbeid    |     Personalarbeid     |     Personalarbeid påbygging    |    Praktisk info

Kombiner jobb med studier innen lønnsarbeid

Få kunnskapen du trenger for å jobbe med lønn. Studiet gir deg både en faglig og praktisk tilnærming, og blir dermed svært jobbrelevant. I løpet av semesteret vil du blant annet lære om regnskapsfaglige og skatterettslige problemstillinger, og i pensjonsrett får du en innføring i pensjonssystemet og reglene om obligatorisk tjenestepensjon.

Emneoversikt

  • Lønn og skatt
  • Lønn og regnskap
  • Pensjonsrett

 

Målet for kurset

Etter endt semester vil du få en oversikt over eksternregnskapets hovedstruktur og bli fortrolig med økonomi- og lønnssystemets oppgaver og oppbygging. Du vil bli fortrolig med grunnleggende skattepliktige ytelser til lønnstakere og bli introdusert for grunnleggende skatterettslige rammer.

Du vil i tillegg få kunnskap og forståelse for grunnleggende prinsipper og begreper innenfor pensjonsrett, samt regnskaps- og skattemessig behandling av pensjon.

Mer informasjon på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer sin hjemmeside.

Gjennomføring

Gjennomføring skjer ved tre samlinger og selvstudie. Skulle du være forhindret fra å delta på en samling er det mulig å følge med på nett.

 

Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer knyttet til temaene i emnet.

Eksamen: 5 timers individuell skriftlig eksamen, planlagt 13. desember 2018

Studiepoeng: 15 studiepoeng

Pris: 17 500 kr

Forkunnskap

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Kursansvarlig Christian Krogh tlf. 61 28 81 59
E-post: kurs@visma.no

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.