Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Avanserte analyser med Power BI - Webinar

Lær avansert bruk av Power BI Desktop og Power BI Service

I dette kurset vil vi gå dypere i oppbygging av mer omfattende modeller i Power BI, der vi arbeider mye med DAX, datamodellering og innhenting av store datamengder. Vi ser også spesielt på hvordan vi effektivt kan jobbe med data på SQL-server for uttrekk og analyser.

Vi vil blant annet lage komplette dashboards for økonomistyring og for salgsoppfølging, med gjennomgang av hvordan oppdatering av data kan automatiseres. 

Det er en fordel å ha arbeidet en del med Pivot-tabeller, og ha gjennomført kursene "Bli kjent med Power BI" og "Power BI for Controllere og økonomer".

Målgruppe

Kurset er for deg som jobber i Excel og i en økonomi-, regnskaps-, lønn-, personal- og salgsfunksjon.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Power BI Desktop

 • Hovedelementene i Power BI
 • Import av data og arbeid med ferdige datasett
  • Mer avansert import ved bruk av Power Query
  • Oppkobling mot databaser og tilpasning av views på SQL-server
  • Kobling av informasjon fra flere datakilder
 • Arbeid med datamodellen og DAX
  • Mer avanserte temaer rundt datamodeller
  • Dato-tabeller og tidsdimensjoner (bl.a. sammenligning på tvers av perioder)
  • Bruk av utvalgte funksjoner i DAX
  • Tabell-funksjoner i DAX
  • Mer avanserte anvendelser av filter-kontekst og Calculate-funksjonen
  • Bruk av Dax-studio
  • Frakoblede tabeller og anvendelse av filtre
 • Visualisering og analyser
  • Tall og matrisediagram
  • KPI-nøkkelkort
  • Egen-definerte visualiseringer
 • Lage dashboard og basis-rapporter for økonomistyring
 • Lage dashboard og basis-rapporter for selger-oppfølging
 • Publisering til Power BI Service
 • Hvordan sette opp effektive koblinger mot Power BI Service

Power BI Service

 • Hvordan arbeide effektivt i Power BI Service
 • Oppsett av dashboards
 • Bruk av apps som kan distribueres til brukere
 • Oppkobling mot forskjellige datakilder, og hvilke hovedalternativer som finnes

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Krav til forkunnskaper

Det er en fordel å ha arbeidet en del med Pivot-tabeller, og ha gjennomført kurset "Bli kjent med Power BI" og Power Bi for "Controllere og økonomer".

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8900