Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Excel for controllere og økonomer

Jobb mer effektivt med Excel i hverdagen

Få mange ideer til-, og gode innspill på hvordan du kan jobbe betraktelig mer effektivt, og lære konkrete teknikker som du umiddelbart kan ta i bruk i din jobb.

Dette kurset er for deg som jobber i en økonomifunksjon. Du lærer du å lage bedre modeller for rapportering, likviditetsstyring, analyse og budsjettering. Vi snakker om å jobbe raskt, riktig og smart!

Kurset gir timer til godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisorer, og varer i to dager fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Deg som jobber i en regnskap- og økonomifunksjon med analyse, rapportering og budsjettering.

Krav til forkunnskaper

Ha gjennomført kurset Excel grunnkurs, eller ha tilsvarende kompetanse og erfaring.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

 • Lage en plan før du velger modell og metode
 • Modeller for kalkyle og analyse av økonomiske data
 • Strukturert import og eksport av data
 • Tenke smart og få maksimalt ut at Excel ved analyse av store datamengder
 • Bruke avanserte oppslagsfunksjoner til å hente informasjon fra flere tabeller
 • Analyser data ved bruk av Pivot-tabeller
 • Skreddersy dine egne funksjoner i Excel for analyse av kostnadskonti vedr bruk av makroprogrammering
 • Bruke valideringsregler for å bedre datakvaliteten og feilsøking
 • Bruk databasefunksjoner for smartere rapportering, analyse og avviksoppfølging.
 • Lage nøkkeltall og KPI’er for måling og oppfølging
 • Bruk betinget formatering for å lage oversiktlige presentasjoner av nøkkeltall.
Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Kursmaterialet blir delt ut på kurset. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.
 
Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart