Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Excel - fra SELVLÆRT til GOD!

På dette Excel kurset går vi først raskt igjennom en del grunnleggende funksjonalitet i Excel for at alle som er selvlært kan ”avlæres”, og starte på nytt med effektive gode arbeidsrutiner. Deretter går vi mer grundig gjennom nyttige funksjoner for å lære å utnytte mulighetene i Excel.

Kursets agenda er en sammensetning av Kursene «Excel jobb smartere og mer effektivt» og «Excel videregående». Med andre ord: I løpet av tre dager får du «alt».

Målgruppe

Alle som er selvlært i Excel, og ønsker å bruke programmet mer effektivt.

Krav til forkunnskaper

Kjenne til enkel bruk av Excel

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.


 • Jobbe effektivt i Excel
 • Metoder, teknikker, tips og triks for å effektivisere vanlige oppgaver
  • Bruke tastkombinasjoner for effektiv navigering og redigering
  • Fryse overskrifter både på skjerm og utskrift
 • Formler og funksjoner
  • Relative, absolutte og blandede cellereferanser
  • Navngi celler og områder
  • Vanlige enkle funksjoner: SUMMER, GJENNOMSNITT, ANTALLA
 • Arbeidsbok og ark
  • Merke, navngi, sette inn og slette ark
  • Flytte og kopiere ark
  • Summere på tvers av ark
 • Formatering
  • Gjøre tall lettlest: Tusenskilletegn og to desimaler
  • Dato / prosent / tekst
  • Innholdsrike overskrifter på liten plass: Kantlinjer / skråstilte overskrifter
  • Effektivt endre kolonnebredder
  • Kopiere format
  • Betinget formatering
  • Tekstbryting
  • Avansert/egendefinert formatering, f.eks. formatering av personnummer
 • Jobbe effektivt med lister, tabeller og større datamengder
  • Sortere, filtrere, formatere som tabell
  • Betinget formatering
  • Fjerne duplikater
 • Pivottabell og pivotdiagram
  • Utforme og oppdatere pivottabeller og –diagram
  • Analyser lister, tabeller og større datamengder
  • Bruke forskjellige beregninger
 • Flere nyttige funksjoner i ulike kategorier
  • Du lærer logiske, tekst, dato- og tid, oppslags- og matematiske funksjoner
  • Eksempler på funksjoner som gjennomgås: ANTALL, TELLBLANKE, HVIS, TEKST, DELTEKST, KJEDE.SAMMEN, FINN.RAD, DATO
 • Presentere tallmateriale grafisk i diagram
  • Utforme og redigere diagram
  • Kombinasjonsdiagram
 • Datautveksling mellom program
  • Importere og/eller koble til informasjon på web-sider
  • Integrasjon med øvrige Office-produkter, f.eks. Outlook og PowerPoint
 • Datavalidering
 • Bestemme hvilke verdier som skal være lov å skrive inn
  • Lage listepil og definere hva som skal kunne velges
  • Sette andre begrensninger på / gi retningslinjer for hva som skal kunne velges
 • Beskyttelse av regneark og arbeidsbok
 • Enkel bruk av makroer
  • Spille inn/registrere og kjøre makro
  • Lage knapp for avspilling av makro

Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 3 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 9800
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart