NYHET!
Visma Lønn Brukerdag 2017

Utnytter du mulighetene i Visma Lønn på en god måte?

Velkommen til Visma Lønn Brukerdag 2017. Fra 28. august til 21. september besøker vi 10 byer.

Dypdykk i lønnssystemet

Brukerdagen er for deg som har erfaring med lønnssystemet. Brukerdagen gir deg et dypdykk i lønnssystemet og du får innblikk i ny funksjonalitet, nye muligheter og hvordan jobbe smartere og mer effektivt i Visma Lønn. I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det kanskje funksjoner du ikke er kjent med, som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet enklere og mer effektivt. 

I årets program vil vi blant annet se nærmere på:

 • Nyheter i Visma Lønn versjon 12
 • Fravær og fraværsregistrering i Visma Lønn
 • Spørsmål og svar til kursleder - send inn på forhånd

I 2016 deltok 800 Huldt & Lillevik kunder på Brukerdag.

Nedenfor ser du noen sitater fra fjorårets deltakere.

Program


09:00-16:00

Registrering
 
Nyheter og nyttige tips i Visma Lønn 
 • Visma Lønn - Versjon 12
 • Nye regler for tilbakebetaling av forskuddstrekk
Lønnsendring og etterbetaling
 
Effektiv fraværskontroll og oppfølging
 • Fraværskoder
 • Fraværstekster
 • Fraværsbetingelser
 • Fraværsmal

 • Fraværsregistrering 
 • Oppfølging sykmeldte - e-post varsel

 • Fraværsstatistikk
 • Refusjon sykepenger - import i Visma Lønn

Pensjon og pensjonsrapporter
 • Felter som har betydning på den ansatte
 • Papirrapport for kontroll
 • Elektronisk rapport for opplastning
Rapporter i Visma Lønn
 • Kontrollrapporter a-melding
 • Lønnsticker i Visma Lønn
Spørsmål og svar

Du møter en av disse foredragsholderne:


Crew_Sandra Olsen

Sandra Iselin Olsen

Sandra har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2014. Sandra er kjent for sin klare fremstillingsevne og sine klare raske svar. Hun er utdannet regnskapsøkonom fra Fredrikstad Fagakademi.

Crew_Anniken Dalstad

Anniken Dahl Strand

Anniken har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2012. Anniken er fremoverlent og er spesialist innenfor mange av områdene i Visma Lønn og Visma.net tjenestene. Anniken har Bachelor i økonomi og forretningsjus fra BI i Oslo.

Morten Karlsen

Morten har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 1997. Morten har inngående kjennskap til Visma Lønn da han har supportert produktet siden starten.

Riverta Al-Safar

Reverta Al-Safar

Reverta har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2015. Reverta startet på support når a-melding kom og har blitt veldig god på a-melding og de andre funksjonene i produktene. Reverta har Bachelor i regnskap og revisjon fra Universitet i Agder.

Meld deg på i dag!

Velg ønsket dato i oversikten.

Hvis du ikke kan møte fysisk har du også mulighet til å delta via Web 18. september.

Meld meg på

Visma Lønn Brukerdag

Sikre deg din plass i dag.

Velg ønsket dato på siden, eller klikk på knappen nedenfor.

Meld meg på