Få tilgang til 10 innspilte webinar innenfor arbeidsrett i 12 måneder. Total kurstid 10 timer for kun kr. 2.950,- (totalverdi kr. 5.900,-). 

  • Ta kursene når du vil og hvor mange ganger du vil
  • Bruk kursene som oppslagsverk i adgangsperioden på 6 måneder
  • Få kursbevis innenfor hvert tema
  • Alle kurs gir godkjent etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Kurstitler

Ansettelse 

Hvis du bruker reglene i prøvetid riktig og effektivt vil arbeidsgivere ha en reell mulighet til å avslutte arbeidsforholdet der det viser seg at den ansatte ikke passer i stillingen.  

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Arbeidstaker, freelancer eller selvstendig næringsdrivende

Det finnes alternative måter for arbeidsgiver å tilknytte seg arbeidskraft. Plikter og rettigheter i arbeidsforholdet vil avhenge tilknytningsformen.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
Revisor: 1 time Annet
Regnskapsfører: 1 time Rettslære

Hva er styringsretten

I alle arbeidsforhold er det forutsatt at arbeidsgiver har styringsrett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor rammene av arbeidsforholdet. Hvordan en arbeidsgiver skal finne ut hvor langt sin styringsrett går.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Styringsretten - og endring i arbeidsoppgaver og sted

I hvilken grad ledere pålegge ansatte nye arbeidsoppgaver eller omorganisere avdelingen?

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Styringsretten - og endring i arbeidstid og økonomiske betingelser

I hvilken grad kan ledere forandre ansattes arbeidstid for å tilpasse seg endrede markedskrav? Kan arbeidsgiver ensidig endre lønn eller andre økonomiske goder? Hva er en endringsoppsigelse og når skal den brukes?

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Midlertidig arbeidskraft

Hvilke muligheter har du for å ansette midlertidig arbeidskraft. 

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Permittering

Ordremangel kan medføre at en arbeidsgiver i kortere perioder ikke kan sysselsette alle sine ansatte.  Reglene om permittering er i stor grad ulovfestede og kompliserte. 

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Ansettelse av sommervikar

Det er flere utfordringer knyttet til ansettelse av sommervikarer, og det er viktig at din bedrift har gode rutiner for ansettelse.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Oppsigelse av ansatte

Arbeidsmiljølovens regler rundt oppsigelse på en konkret måte ved bruk av eksempler. Regelverket stiller strenge krav til arbeidsgivers fremgangsmåte og dokumentasjon når man sier opp en ansatt.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1,25 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

Nedbemanning

Vi ser spesielt på hvordan arbeidsgiver skal vurdere overtallige ansatte og plikten til å tilby annet passende arbeid.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1,10 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

Praktisk informasjon

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til kursene. Du har tilgang i seks måneder. 

Presentasjonen som vises kan lastes ned. Dersom du ønsker kursbevis med påført timer med etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisor, send oss en e-post på kurs@visma.no. Du vil deretter motta en elektronisk test som må bestås med 80 % riktige svar før nedlasting av kursbevis. 

Kursene inngår i avtale om Kursabonnement.

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til kursene. Du har tilgang i tolv måneder. 

Presentasjonen som vises kan lastes ned. Det er mulig å sende inn spørsmål som blir besvart innen 2 arbeidsdager. Dersom du ønsker kursbevis med påført timer med etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisor, send oss en e-post på kurs@visma.no. Du vil deretter motta en elektronisk test som må bestås med 80 % riktige svar før nedlasting av kursbevis. 

Kursene inngår i avtale om Kursabonnement.

 

 

 

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 2950