Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Nettkurs - HMS for ledere

Ved å ta dette nettkurset vil du som leder få den nødvendige opplæring, kursmateriale og dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres. 

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. 

Kurset er i tråd med Arbeidstilsynets veiledning om krav til innhold.

Målgruppe 

Kurset er tilpasset ledere.

Forkunnskaper

“HMS for ledere” er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

 

  • Hvorfor HMS-arbeid i bedriften?
  • En oversikt over og gjennomgang av de viktigste lover og forskrifter innen HMS, herunder
  • Arbeidsmiljølovens krav til HMS
  • Internkontrollforskriften 
  • Aktørene i HMS-arbeidet
  • Særlig om lederens ansvar
  • Andre aktørers rolle
  • Internkontroll i praksis
  • Forslag til ulike rutiner og praktiske råd og tips

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

For revisor: 5 timer Annet
For regnskapsfører: 5 timer Rettslære

Om nettkurset

Dette nettkurset er et komprimert opptak av et heldags webinar som ble avholdt 30. mars 2020. Det er laget en video for hvert kapittel som ble gjennomgått, slik at pausene er kuttet bort.

Nettkurset består av 6 kapittel på mellom 45 minutter til en drøy time. Totalt varer kurset i 4 timer og 50 minutter. Du kan spole i kurset, og ta det på nytt så mange ganger du ønsker i tilgangsperioden.

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til kursene. Du har tilgang i seks måneder. 

Presentasjonen som vises kan lastes ned. Ved avsluttet kurs, kan du ta en elektronisk test som må bestås med 80 % riktige svar før nedlasting av kursbevis. 

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 2900
Adresse Web
Kurssted Åpne kart