GDPR handler om enkeltindividers rettigheter og sikkerhet for at personlig informasjon virksomheten har legitimt behov for å innhente og bruke, ikke skal brukes til andre formål. 

På dette 1,15 times webinaret ser vi på hvordan du som har oppgaver knyttet både til lønn- og personaloppgaver kan jobbe med med de nye reglene om personvern. Kurset gir etterutdanningstimer for regnskapsfører og revisor.

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.
 
Vi har satt opp flere rollebaserte webinar, hvor første del av innholdet er lik, så velg det webinaret som passer dine arbeidsoppgaver:

 Forelesere

 

 

 

Julianne M. Habberstad er advokat og en erfaren foredragsholder
innen ulike personalrelaterte temaer. Gjennomført opplæring i
personvernregelverket ved Høgskolen Innlandet, utvikler og
oppdaterer innhold i Visma Personvernhåndbok, og rådgir og
supporterer innenfor GDPR.
Vanja Ramsrud er advokatfullmektig med spesialområder
innen arbeids- og trygderett. Utvikler og oppdaterer innhold i
Visma Personvernhåndbok, og rådgir og supporterer innenfor
GDPR.

 

Om GDPR og personvernarbeid - del 1

 • Introduksjon i personvernarbeid
  • Kartlegging av personopplysninger
  • Ansvarsfordeling i personvernarbeidet
  • Plikt til protokoll ved behandling av personopplysninger
  • Rutiner
  • Opplæring
  • Kartlegging av risiko
  • Avvikshåndtering
  • Revisjon
 • Personvernprinsipper
 • Ulike roller og ansvar i personvernarbeidet
 • Behandlingsansvarlig og databehandler
  • Databehandleravtalen
  • Personvernombud
 • Rettigheter for den registrerte
  • Rett til informasjon
  • Rett til innsyn
  • Retten til korrigering
  • Rett til sletting
  • Retten til begrensning av behandling
  • Rett til dataportabilitet
  • Innsigelsesrett
  • Automatiserte beslutninger
 • Hvordan jobbe med dokumentasjon av personvernarbeidet
 • Vismas personvernhåndbok
  • Hvordan bruke maler og øvrige funksjoner

GDPR for deg som jobber med lønn og personal - del 2

 • Personopplysninger som behandles på lønningskontoret
 • Personopplysninger som behandles av HR og personal 
 • Rettslig grunnlag for behandling
 • Rutiner og protokollplikt
 • Ofte stilte spørsmål
  • Ansettelsesavtalen
  • Reisereginger
  • Lønnslipper
  • Fagforeningsmedlemskap
  • Helseopplysninger - sykemelding og krav om sykepenger
  • Opplysninger om barns sykdom
  • Fraværsopplysninger
  • Personopplysninger i forbindelse med rekruttering - søknad, attester, intervjureferater, vitnemål, cv
  • Når den ansatte slutter
  • Lønnsforhandlinger og bonusavtaler
  • Sykefraværsoppfølging
  • Kompetanseoversikter
  • Varsling
  • Advarsel
  • Medarbeiderundersøkelser

Praktisk informasjon

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Webinaret forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom, eller sammen med andre som tar samme kurset. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor:               1,5 timer Annet
Regnskapsfører:  1,5 timer Rettslære

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 10.00 - 11.30
Pris 990