Kurs for ansatte i
Bergen, Fusa, Lindås og Meland Kommune
Kurs for ansatte

Praktisk informasjon


Kurstilbudet er regulert i en samarbeidsavtalen mellom Bergen kommune og Visma Academy og er også gjeldende for enheter tilknyttet, eller delvis eiet av Bergen kommune, samt andre kommuner.

Alle ansatte i de ovennevnte enheter kan bestille kursplasser via Kurskalender på disse web-sidene. Dette gjelder:

  • Bergen Kommune
  • Fusa Kommune
  • Lindås Kommune
  • Meland kommune


Vær oppmerksom på at interne rutiner for påmelding og godkjenning av kurs selvfølgelig må følges.

Informasjon om kurs og tilbud
Ta kontakt med  Geir Ole Ørnes på telefon 994 86 038, e-post: geir.ole.ornes@visma.no.