Kurs for ansatte i
Bergen, Fusa, Lindås og Meland Kommune
Kurs for ansatte

Priser

Prisene som fremkommer i kurskalenderen er rabattert pris til de aktuelle kommunene. Prisene er da fratrukket rabatt som er:

  • 50 % rabatt på alle Microsoft Office kurs
  • 15 % rabatt på ITIL kurs
  • 25 % rabatt på SharePoint, Prosjektlederskolen, Project
  • 20 % rabatt på grafiske kurs
  • 30 % rabatt på tekniske Microsoft kurs