Kompetansenøkkelen hjelper deg

Kompetansenøkkelen er et digitalt verktøy som gir deg full oversikt over undervisningskompetansen på individ-, skole- og kommunenivå gjennom en moderne løsning med et intuitivt brukergrensesnitt – samtidig som kompleksiteten i regelverket blir ivaretatt. Kompetansenøkkelen vil også hjelpe deg med å definere hvilken undervisningskompetanse den enkelte lærer har.

Lover og regleverk som regulerer undervisningskompetansen er i stadig endring, og det er ikke enkelt å få oversikt og kontroll - men dette kan Kompetansenøkkelen hjelpe deg med. Med vårt digitale verktøy får du muligheten til å legge grunnlaget for en bedre skole gjennom målrettet rekruttering og kompetanseutvikling.  

Kompetansenøkkelen er et skreddersydd digitalt verktøy til skolesektoren som gir: 

  • Full oversikt over lærerkompetanse
  • Grunnlag for GSI-rapportering
  • Bemanningsplanlegging
  • Enkel pålogging via FEIDE

Arbeidsbesparende

Enkel og standardisert registrering som sikrer likebehandling på tvers av skoler og kommuner, og gjør det lett å utveksle og gjenbruke informasjon.

Kvalitetssikring

Utviklet av landets ledende fagmiljø med mer enn 15 års erfaring med regelverket og i tråd med etablert praksis.

Skreddersøm

Kompetansenøkkelen er skreddersydd etter det komplekse regelverket du er underlagt og behovene din skole har.

Fleksibilitet

Full oversikt og et felles grunnlag gir deg og din virksomhet fleksibiliteten du trenger ved kompetansegap - om det så gjelder omrokkering av lærere, målrettet rekruttering eller kompetanseutvikling.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fra Visma-bloggen

Planlegge arbeid og turnus

Høytidsturnus – hvordan er reglene?

| Offentlig sektor

Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

Les innlegget

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

| Offentlig sektor

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet? Og hvordan påvirker barnevernsreformen og den nye barnevernsloven utviklingen av tjenestetilbudet overfor barn og unge?

Les innlegget

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

| Offentlig sektor

Helsedirektoratets veileder beskriver lovkrav og gir anbefalinger som skal bidra til gode tjenester til personer med utviklingshemming.

Les innlegget