Kompetansenøkkelen hjelper deg

Kompetansenøkkelen er et digitalt verktøy som gir deg full oversikt over undervisningskompetansen på individ-, skole- og kommunenivå gjennom en moderne løsning med et intuitivt brukergrensesnitt – samtidig som kompleksiteten i regelverket blir ivaretatt. Kompetansenøkkelen vil også hjelpe deg med å definere hvilken undervisningskompetanse den enkelte lærer har.

Lover og regelverk som regulerer undervisningskompetansen er i stadig endring, og det er ikke enkelt å få oversikt og kontroll - men dette kan Kompetansenøkkelen hjelpe deg med. Med vårt digitale verktøy får du muligheten til å legge grunnlaget for en bedre skole gjennom målrettet rekruttering og kompetanseutvikling.  

Kompetansenøkkelen er et skreddersydd digitalt verktøy til skolesektoren som gir: 

  • Full oversikt over lærerkompetanse
  • Grunnlag for GSI-rapportering
  • Bemanningsplanlegging
  • Enkel pålogging via FEIDE

Arbeidsbesparende

Enkel og standardisert registrering som sikrer likebehandling på tvers av skoler og kommuner, og gjør det lett å utveksle og gjenbruke informasjon.

Kvalitetssikring

Utviklet av landets ledende fagmiljø med mer enn 15 års erfaring med regelverket og i tråd med etablert praksis.

Skreddersøm

Kompetansenøkkelen er skreddersydd etter det komplekse regelverket du er underlagt og behovene din skole har.

Fleksibilitet

Full oversikt og et felles grunnlag gir deg og din virksomhet fleksibiliteten du trenger ved kompetansegap - om det så gjelder omrokkering av lærere, målrettet rekruttering eller kompetanseutvikling.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fra Visma-bloggen

Skolens informasjonsplikt overfor elever og foreldre

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

| Offentlig sektor

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

Barnets beste i opplæringslova

Barnets beste i den nye opplæringslova

| Offentlig sektor

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om "det beste for eleven".