Visma Software eMagasin

-

Vil du ha flere tips til hvordan du kan sikre en lykket overgang til nytt ERP-system?

Last ned gratis guide nå

Slik lykkes bedriften med en effektiv overgang til nettbasert ERP

Dersom du skal flytte en- eller flere forretningsprosesser til nettskyen samtidig, kreves god planlegging og prosjektering. Her får du seks avgjørende punkter for å sikre en smertefri prosess: 

1) Fordel ansvar hos ledelsen

I oppstartsfasen av prosjektet tegner ledelsen opp et bilde av hvordan den nye løsningen skal løse virksomhetens behov. Ledelsen definerer blant annet smertepunkter som systemet skal eliminere, og funksjoner som er relevante for virksomheten.

2) Opprett en prosjektgruppe

Samle en prosjektgruppe som består av essensielle nøkkelpersoner i endringsprosessen. Fordel ulike ansvarsområder på prosjektmedlemmene der det legges fokus på styring, koordinering, leveranse, tidsrammer samt kostnadsrammer. Den viktigste oppgaven for ledelsen er likevel å forplikte hele virksomheten til å sørge for at prosjektet gjennomføres.

3) Velg riktig prosjektleder

Prosjektleder er ansvarlig for planleggingen av prosjektet, fremdriften, samt kommunikasjon med leverandør og mot resten av virksomheten. Prosjektlederen må være strukturert og bestemt ettersom han/hun må sikre at fremdriften samsvarer med prosjektplanen.

4) Definer en tydelig tidsramme

Å iverksette en overgang til nytt ERP-system vil beslaglegge interne ressurser over tid, det er ikke til å komme unna. Etabler tidsfrister for viktige milepæler på veien til avsluttet prosjekt, som sørger for at prosjektet til enhver tid er i rute. Sørg for at det er forankring hele veien fra ledelse til brukernivå, og sett i gang prosessen.

5) Engasjer de ansatte

Alle vet hvordan det er å jobbe i prosjekter som iblant føles som at de mangler mål og mening. Med god struktur og god planlegging i bunnen, vil alle prosjektdeltakere føle at de jobber mot et felles mål som alle ønsker å nå. Det gir en god motor for fremdrift og suksess. 

6) Evaluering

Det er bare å innse – dette er ikke siste gangen bedriften står ovenfor overgangen til nytt system og nye IT-løsninger. Ved å gå igjennom overstått prosess fra a-å, kan man hente ut viktige erfaringer på godt og vondt.

Liker du denne artikkelen? Del i sosiale medier:
 

Gratis guide: Slik lykkes du med en effektiv overgang til nettbasert ERP-system

Dersom bedriften din planlegger å flytte en eller flere prosesser opp i nettskyen, er det flere elementer som må vurderes. Her har vi laget en sjekkliste som det kan være lurt å se over i forkant.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vil du vite mer om hva Visma kan tilby din bedrift? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.