Visma Software eMagasin

-

Vil du vite mer om fordelene ved et moderne og fremtidsrettet ERP-system?
 
Last ned guide nå

Har bedriften råd til å holde fast i det gamle ERP-systemet?

ERP-systemet er kjernesystemet i virksomheten. Gjennom årenes løp er systemet blitt tilpasset, utviklet og databasene har vokst seg store. Nye behov har gitt rom for nye spesialtilpasninger. På et tidspunkt vil dagen komme da systemet ikke kan tilpasses ytterligere. Bedriften vokser ut av sitt eksisterende ERP-system, og er nødt til å gå over til en mer moderne og fremtidsrettet løsning. 

Nye muligheter skaper konkurransefortrinn

En overgang til nettbasert programvare byr på nye muligheter for økt lønnsomhet, fremtidig vekst og verdiskapning. Bedrifter som overfører hele- eller deler av sin infrastruktur til digitale økosystemer i skyen effektiviserer interne prosesser. Ikke minst kan løsningene effektivisere informasjons- og prosessflyten i virksomheten, samt fjerne tidkrevende manuelle rutiner og administrative oppgaver.

Si farvel til serverparken og vedlikeholdskostnader

Med nettbasert ERP trenger ikke bedriften lenger tenke på installasjoner, oppgraderinger og foreldede servere, samtidig som de ansattes behov for IT-støtte reduseres radikalt. Rapporter hentes enkelt ut på nett, og løsningene åpner for effektiv elektronisk fakturering.

Forutsigbare kostnader med abonnement

Å kunne abonnere på nettbaserte løsninger gir bedriften forutsigbare kostnader. Man betaler kun for de brukerne og de tjenestene som bedriften trenger. Ikke minst er programvaren alltid tilgjengelig.

 

Liker du denne artikkelen? Del i sosiale medier:
 

Gratis guide: 10 grunner til å velge nettbasert ERP-system

I denne guiden ser vi nærmere på nettbasert ERP-system som et alternativ til det tradisjonelle, og gir deg tips til hvordan nettbaserte løsninger kan bidra til å effektivisere bedriften i fremtiden.

Not implemented

This item cannot be rendered yet. (FormBlock)
Vil du vite mer om hva Visma kan tilby din bedrift? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Not implemented

This item cannot be rendered yet. (FormBlock)