Visma Software eMagasin

-

Vil du ha flere tips til hvordan du kan sikre en lykket overgang til nytt ERP-system?

Last ned guide nå

3 vanlige fallgruver ved overgang til nettbasert ERP

Unngå hindrene

Et vellykket skifte av ERP-løsning innebærer at byttet gjennomføres helhjertet, med god planlegging og prosjektering, samtidig som alle ansatte som skal bruke løsningen blir godt forberedt.

De vanligste hindrene ved overgang til nettbasert ERP:


1) Ufullstendig prosjektplan

Hvis bedriften ikke har en klar plan for fremdrift med oversikt over mål og delmål, tid og ressursbruk, så er det vanskelig å gjennomføre prosjektet. Tids- og kostnadsestimatene kan fremdeles overskrides.

Har man en plan, har man i det minste kontroll på overskridelsene og kan sette inn tiltak for å minimere dem. Programvareleverandøren har sannsynligvis vært med på lignende omleggingsprosesser tidligere, og vil være gode støttespillere i utarbeidelsen av prosjektplan.

2) Hele bedriften involveres ikke

Det vanligste hinderet er at prosjektgruppen er de eneste som er dypt engasjert i prosjektet, og de eneste som kan svare på spørsmål rundt fremdrift. Brukerne er enten motorer eller bremseklosser i prosjektet avhengig av deres innstilling til overgangen.

Brukerne er vant til å gjøre noe på en bestemt måte, det er deres kompetanse og det er slik de skaper verdi for bedriften. Man må derfor få brukerne til å forstå nytteverdien både for dem selv og bedriften. Du er nødt til å ha brukerne med på laget for å kunne høste de potensielle effektivitetsgevinstene.

3) Manglende kommunikasjon

En annen vanlig hindring er at dårlig kommunikasjon hindrer prosjektets fremdrift. Prosjektleder og leverandør må snakke samme språk slik at de ikke snakker forbi hverandre med hensyn til rammer, mål, og tidsplan.

Samtidig må de sørge for å holde resten av organisasjonen oppdatert på fremdriften av prosjektet. I de tilfellene hvor mange og/eller virksomhetskritiske systemer skal flyttes opp i nettskyen, bør man som første steg i implementeringsprosessen lage en kommunikasjonsplan.

Helt til slutt

Ved overgang fra tradisjonell- til nettbasert ERP er det viktig å ha i bakhodet at prosessene vil variere i omfang og kompleksitet fra bedrift til bedrift. For enkelte bedrifter vil overgangen være rask og enkel, mens for andre bedrifter noe mer kompleks.

Vil du vite mer? Last ned vår gratis guide: Slik lykkes du med en effektiv overgang til nettbasert ERP.

Liker du denne artikkelen? Del i sosiale medier:
 

Selve bytteprosessen vil ofte gi gevinster når ulike prosesser blir analysert og evaluert. Da er det gode sjanser for at bedriften vil identifisere blindveier og flaskehalser i den daglige driften, som man tidligere ikke var bevisst på.

Gratis guide: Slik lykkes du med en effektiv overgang til nettbasert ERP

Dersom bedriften din planlegger å flytte en eller flere prosesser opp i nettskyen, er det flere elementer som må vurderes. Her har vi laget en sjekkliste som det kan være lurt å se over i forkant.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vil du vite mer om hva Visma kan tilby din bedrift? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.