Har bedriften råd til å holde fast i det gamle ERP-systemet?

Dagen vil komme da bedriften vokser ut av sitt eksisterende ERP-system, og er nødt til å gå over til en mer moderne og fremtidsrettet løsning. Er nettbaserte løsninger veien å gå?