Sikkerhet i nettskyen

I dag kjøper kun 3 av 10 norske bedrifter nettskyløsninger. En viktig grunn til det er at mange bedrifter er usikker på om datasikkerheten er god nok i nettskyen. Er det en korrekt antagelse? 

Det er viktig å verne om forretningsdata. Spørsmålet i dag er hvor disse dataene ligger tryggest. Lenge har sikkerheten vært et argument for lokal installasjon av programvare, mens nettskyen har vært ansett mindre trygg. Men med en stadig mer profesjonelle skyleverandører, og stadig mer sofistikerte løsninger, er det en konklusjon som ikke er gitt lenger. Nettskyen kan i dag potensielt gi langt bedre sikkerhet enn lokalt installert programvare:

  • Du kan redusere investeringen av tid og penger i ressurser og kompetanse på in-house datasikkerhet. Isteden overlates viktige aspekter av sikkerhetsarbeidet til en profesjonell aktør.
  • Risikoen for tyveri, brann, vannlekkasje og andre skader elimineres, forutsatt at driftsmiljøet til skyleverandøren er trygt.
  • Vedlikehold og sikkerhetsoppdateringer er automatisert, slik at du aldri benytter utdatert og dermed sårbar programvare.
  • En skyløsning er vanligvis standardisert, slik at kompleksiteten i programvaren er redusert – det gir lavere risiko for sikkerhetshull enn ved tilpassede løsninger.
  • Redundante dataressurser, dvs at datakapasiteten automatisk avlastes ved behov.
  • Redundante strøm- og kommunikasjonslinjer, dvs at en ny linje automatisk trår inn dersom en linje feiler.

Når din bedrift tenker datasikkerhet i dag, er det derfor verdt å vurdere skyløsninger på lik linje med lokalt installerte systemer. I vår guide får du en full gjennomgang og sammenligning, slik at du kan gjøre en kvalifisert vurdering av om sikkerheten for dine forretningssystemer vil være bedre eller dårligere i nettskyen.

Hva er riktig for din bedrift? Last ned din gratis guide:

 

Skriv inn din e-postadresse