13 spørsmål du må stille før du bytter ERP-system

30 sekunders video om hva du lærer i vår gratis guide

 

Last ned guide nå

Et velfungerende ERP-system ligger i kjernen av god forretningsdrift. Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som isteden kan brukes på vekst og verdiskaping. Derfor bør alle virksomheter evaluere effektiviteten i sitt ERP-system med jevne mellomrom. I denne gratis guiden tar vi for oss 13 essensielle spørsmål du må stille deg ved bytte av ERP-/økonomisystem i din virksomhet.

Last ned vårt gratis whitepaper for å få alle spørsmålene.
 

1. Bør du i det hele tatt bytte ERP-system?

Ofte er det en sum av ulike faktorer som avdekker behovet for et nytt ERP-system. Men hvis informasjons- og prosessflyten i virksomheten din er ineffektiv, hvis jobbhverdagen fylles av mange manuelle rutiner, er det vanligvis et tydelig tegn. Dersom selskapet ditt har opplevd betydelig vekst og/eller forandringer, er det også mulig at du benytter et ERP-system som ikke er tilpasset nye oppgaver og rutiner. I andre tilfeller er leverandørens ERP-løsning simpelthen blitt avleggs fordi leverandøren ikke har hengt med i tiden med tilfredsstillende oppdateringer og nyversjoner.

4. I hvilke tilfeller vil det ikke lønne seg å bytte ERP-system?

Et nytt og formålstjenlig ERP-system gir ikke effektivitetsgevinster på egenhånd. Løsningen er kun et verktøy som skal effektivisere jobbhverdagen til brukerne. Et vellykket skifte av ERP-løsning innebærer derfor at byttet gjennomføres helhjertet, med god planlegging og prosjektering, samtidig som alle ansatte som skal bruke løsningen blir godt forberedt. Hvis ikke er det en betydelig risiko for at prosjektet ender opp i halvveisløsning, hvor mulighetene i det nye ERP-systemet ikke blir utnyttet. Dersom virksomheten på det nåværende tidspunkt ikke kan frigjøre tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre byttet på en god måte, kan det være smarte å vente til en roligere periode.

 

6. Hvor mye ekstraarbeid vil bytte av ERP-system bety for de ansatte?

Ressursbehovet ved bytte av ERP-system avhenger av kompleksiteten i den nye løsningen. Selve implementeringen kan ta alt fra en dag til et år. Standardiserte løsninger kan ofte innføres relativt raskt, mens ERP-systemer med mange tilleggsmoduler og skreddersøm vil kreve mer tid og større ressurser. En nettbasert løsning vil kunne gå ekstra raskt, ettersom det ikke er behov for lokal installasjon og tilpasning.

 

10. Hvor nøyaktige er de foreløpige kostnadsestimatene?

Underveis i en endringsprosess forekommer det ofte at du blir oppmerksom på nye moduler og funksjoner som kan bli nyttige. Det innebærer i så fall at både arbeidsmengde og kostnader kan komme til å overskride de opprinnelige estimatene. Slike tids- og kostnadsoverskridelser bør alltid godkjennes av styringsgruppen, men det er en fordel om det er økonomisk rom til å kunne foreta denne formen for endringer underveis. 

 Last ned vår gratis guide nå og les hele sjekklisten.

 

Skriv inn din e-postadresse


Ta gjerne kontakt med oss på 
kundesenteret@visma.no eller telefon 09101
dersom du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.