30 sekunders video om hva du lærer mer om:

Last ned guide nå

For deg som vurderer å flytte økonomisystemet til nettskyen

ERP-systemet – regnskapsløsningen, økonomisystemet – er kjernesystemet i din virksomhet, hvor driften styres fra. Gjennom årenes løp er systemet blitt tilpasset, utviklet og det er blitt fylt med data, og databasene har vokst seg store. Nye behov har gitt rom for nye spesialtilpasninger. Men så kommer dagen hvor man tenker at man kanskje ikke skal tilpasse det gamle systemet ytterligere, men heller gå over til noe mer moderne og fremtidsrettet.

Mange av de som står overfor et snarlig skifte, vil vurdere nettbasert ERP.

Hva er nettskyen?

Vi kjenner alle det tradisjonelle ERP-systemet med stor server og komplisert hardwarearkitektur. Et teknisk kompetent team sørger for å overvåke og vedlikeholde strukturen for å sikre at man uavbrutt kan arbeide med ERP. Mange velger å outsource driften til et ASP-senter. Innimellom oppdateres det til nye versjoner, noe man ofte må ha konsulentbistand til. Dette vedlikeholdsarbeidet betyr kostnader.

Nettskyen representerer derimot en annen modell, hvor du slipper å tenke på server og vedlikehold. Du betaler kun en månedlig sum for å benytte deg av den programvaren du trenger, programvare som er tilgjengelig for deg via internett. Oppdateringer skjer automatisk og representerer ingen kostnad. Noen av de viktigste forskjellene mellom tradisjonell ERP og nettbasert ERP er uthevet nedenfor.
 

 

Tradisjonell ERP

Nettbasert

Investeringer

Forhåndsinvesteringer i maskinvare, programvarelisenser, servere og mer

Ingen investeringskostnader.

Løpende kostnader

Kostnader til vedlikehold og oppdateringer

Betal for bruk, per bruker, per måned osv

Tilpasninger/ skreddersøm

Ofte mulighet for tilpasninger. Dette avhenger av leverandør

Mindre mulighet for tilpasninger

 (Flere forskjeller du må være obs på leser du i vår gratis guide.)

Forretningssystemer i nettskyen

En undersøkelse utført av Gartner i 2014 viser at nesten halvparten av de spurte daglige lederne vurderer å flytte ERP-systemet opp i skyen i løpet av de neste fem årene.

Respondentene for denne undersøkelsen var eksisterende brukere av ERP-systemer og tilhørte selskaper i forskjellige størrelser fra små til mellomstore og større bedrifter. Spørsmålet de ble stilt var om de kunne tenke seg å flytte ERP-systemet opp i nettskyen, og i så fall når.

Alle trender tyder på en klar bevegelse mot nettbaserte forretningssystemer, og i fremtiden vil antakeligvis alle forretningssystemer være nettbaserte. Det vi ikke vet er hvor lang tid det tar.

Med overgangen til nettskyen åpner det seg nye muligheter. Tilgang til forretningsdata og programvare fra alle enheter til alle tider åpner for mer fleksibilitet og enkle oppgaver, som for eksempel godkjenning, kan utføres på mobil mens du sitter på bussen. Du kan lese rapporter på nettbrett mens du spiser frokost.

Nettskyen er ikke bare ny IT-teknologi; det åpner for nye måter å drive business på. 

 

Last ned vår gratis guide i dag og få en rask innføring.
 

Skriv inn din e-postadresse


Ta gjerne kontakt med oss på 
kundesenteret@visma.no eller telefon 09101
dersom du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.