8-punkts sjekkliste for trygg data i skyen

30 sekunder om hva du lærer i denne gratis guiden


Det viser seg at omfanget og risikoen knyttet til informasjonskriminalitet er større enn mange tror.          Last ned guide nå 


Er du blitt hacket? 

Tall fra Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets sikkerhetsråd (2014) tyder på at det kan være tilfelle. Da norske virksomheter ble spurt om de hadde vært utsatt for datainnbrudd (hacking) i 2014, svarte kun 4 prosent ja. Men da Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og sikkerhetsselskapet Mnemonic benyttet sensornettverk og overvåkningssystemer for å spore datainnbrudd på et utvalg bedrifter, oppdaget de datainnbrudd hos henholdsvis 50 prosent og 66 prosent av utvalget. 

Datakriminalitet omfatter langt mer enn bare hacking. Funnet kan tyde på at norske bedrifter kan ha en tendens til å overvurdere egen informasjonssikkerhet. Nettopp derfor kan det også være viktig å ta hensyn til sikkerhet ved valg av programvareløsninger.


Trygt med lokale servere, systemer og data?

Noe av skepsisen mot sikkerheten i nettskyen ligger i en forestilling om at lokalt installerte løsninger gir en høy trygghetsgaranti. I dag er det imidlertid en antakelse som sjelden holder vann. 

Dels er det fordi selv lokale systemer og harddisker omtrent alltid er knyttet opp mot internett; de ligger med andre ord ikke trygt og isolert i sin egen safe. Og dels er det fordi mange bedrifter ikke har ressurser og kompetanse til å ivareta egen sikkerhet på en god måte, etter hvert som datasikkerhet blir et stadig mer komplekst og avansert fagfelt.

 

Ingen garanti

Lokale løsninger er ingen garantist for høy datasikkerhet, og da er spørsmålet om nettskyen kan tilby et bedre alternativ. Sikkerhetsmessig er det spesielt to viktige ting som forandrer seg med skybaserte løsninger. 

Les mer i vår gratis guide.
Fyll ut skjema, og last ned pdf.
 

Skriv inn din e-postadresse


Ta gjerne kontakt med oss på 
kundesenteret@visma.no eller telefon 09101
dersom du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.