Møt årets Summer Interns

 

 Navn: Peter Sandberg

 Utdannelse: Ferdig med 4. klasse Indøk NTNU, teknologiretning Data, med fordypning i  kunstig intelligens. 

 Alder: 22 år

 

 


 

På hvilken måte skaper ditt prosjekt verdi for Visma?

Jeg jobber sammen med Anders på prosjektet “Visma HRM goes mobile”. Som han også nevner er dette et strategisk viktig prosjekt, spesielt fordi Visma nå jobber etter filosofien “mobile first”. Det dette vil si er at man helt fra starten av prosjektene tenker på hvordan tjenestene skal fungere på mobile enheter. Dette er en lur tilnærming, fordi tjenester til mobil krever noe helt annet av brukervennlighet enn tradisjonelle desktop-applikasjoner. Ved å tenke “mobile first” blir man derfor tvunget til å være mer brukerorienterte.

I tillegg til dette jobber jeg sammen med de andre om et sideprosjekt, hvor vi ser på bruksområder for kunstig intelligens (AI) i Visma. Dette er spesielt interessant for meg som har fordypet meg i AI på NTNU, og synes dette er et utrolig spennende tema. Like fullt er det interessant for Visma, som er nødt til å kaste seg på AI-bølgen dersom de skal kunne forbli konkurransedyktige i årene som kommer.

Hvorfor valgte du å bruke sommeren som Summer Intern i Visma?

Det er flere grunner til at jeg valgte å bruke sommeren i Visma. En av dem er at jeg ønsket et bedre innblikk i IT-bransjen, som jeg stadig blir mer sikker på at jeg vil jobbe innen. En annen grunn til at jeg valgte Visma er at jeg ønsket å jobbe et sted hvor det jeg gjør har verdi for andre. Jeg ønsket ikke å jobbe et sted hvor arbeidet havner i papirkurven straks man forlatrer stedet. Prosjektene jeg har fått her er prosjekter som eierne selv skulle ønske de kunne ta, men ikke hadde ressurser til å gjennomføre på egenhånd. Folk er derfor genuint interessert i det vi holder på med, og har et sterkt ønske om å ta sluttproduktet videre. Dette er virkelig motiverende!

Hva har vært det beste så langt?

Personene! Alle som jobber her er både fagelig dyktige, og ordentlig joviale og hyggelige. Folk har alltid tid til en prat, og deler gledelig av sin kunnskap og erfaring. Jeg følte meg hjertelig velkommen, og som en del av Visma fra dag én. En annen ting jeg liker godt er arbeidskulturen. Her handler det ikke om å knuse flest timer ved arbeidspulten. Her handler det om å levere et godt sluttprodukt - hvordan man har kommer seg dit er ikke like nøye.

 
 

 

 Navn: Stine Klund

 Utdannelse: Ferdig med 4. året på NHH

 Alder: 23 år

 

 

 


 

På hvilken måte skaper ditt prosjekt verdi for Visma?

Jeg og Steinar jobber med nearshoringmuligheter for Visma og hvordan disse mulighetene kan markedsføres for de ulike Visma-bedriftene. Dette skaper verdi ved at det bidrar til mest mulig lønnsom vekst. Visma er i stor vekst og jobber hele tiden med å føle seg frem i nye markeder og med ulike arbeidsmetoder. Dermed er det store muligheter for å få det beste av to verdener - både å beholde de ansatte i Norge og å sørge for lønnsom drift ved å shore ut deler av virksomheten.

Hvorfor valgte du å bruke sommeren som Summer Intern i Visma?

Fordi jeg ville teste ut en potensiell karrierevei og finne ut om både bransjen og bedriften er noe for meg. Jeg ønsket å være del av et dynamisk miljø der det er rom for å prøve og feile, hvilket jeg har funnet i Visma.

Hva har vært det beste så langt?

Det beste har definitivt vært alle nye bekjentskapene - både de andre internsene, traineene og øvrige ansatte. Jeg har lært så masse på de få ukene som har gått. For det første har jeg lært masse om software og teknologi - områder som er ganske ukjent for en NHHer som meg. I tillegg har jeg fått innsikt i ulike arbeidsmetoder og hvordan jeg best kan dra nytte av alle ressursene jeg har rundt meg i et selskap som Visma. Til slutt har jeg også fått masse input når det gjelder fremtidig karrierevalg.

 

 

 Navn: Steinar Bækkedal

 Utdannelse: Ferdig med 3 klasse på Indøk, NTNU

 Alder: 22 år

 

 

 


 

På hvilken måte skaper ditt prosjekt verdi for Visma?

Mitt prosjekt skaper verdi for Visma ved at det kan gi store kostnadsbesparelser i form av økt bruk av nearshoring. Våre innspill under presentasjonen vil bli tatt med videre, og påvirke nearshoringstrategien fremover.

Hvorfor valgte du å bruke sommeren som Summer Intern i Visma?

Fordi det ble lagt stor vekt på at prosjektet skulle være viktig, nyttig og verdiskapende for bedriften. I tillegg ble det tydelig gjennom traineebloggen og facebook sidene at selskapet satser på sine unge ansatte, og gir dem muligheter de neppe ville fått utenfor Visma. Dette merker jeg godt i prosjektet jeg jobber med nå, der vi har vært i nær dialog med store deler av konsernledelsen i Visma.

Hva har vært det beste så langt?

For meg har det beste vært å oppleve hvor villige alle er til å hjelpe oss, til tross for at vi (kanskje) bare skal være her i 6 uker. Uansett om vi har behov for å snakke med en management trainee, avdelingsleder eller konsersjefen selv setter de gjerne av tid til et møte.I tillegg har vi hatt 2 flotte faddere som har inkludert oss i Vismas unge garde, og tatt oss med på mye gøy utenom jobb!

 

 

 

 Navn: Anders Loe Fagerholt

 Utdannelse: Ferdig med 4. klasse Indøk NTNU, teknologiretning Data, med fordypning i  Software

 Alder: 25 år

  

 

 På hvilken måte skaper ditt prosjekt verdi for Visma?

Visma er inne i en overgangsfase fra OnPremise software (innstallert lokalt hos kunden) til Cloud (Software as a Service, programvare i skyen. Denne overgangen representerer et paradigmeskifte i måten Visma leverer tjenester på, og krever nye forretningsmodeller og framseende strategier.

Vårt prosjekt, Visma HRM goes mobile, handler om å legge nettopp denne strategien for mobiltjenester, relatert til alt fra lønn og reiseregninger, til timeføring og sykefravær. Gjennom å stille spørsmålene “Hvorfor gjør vi dette?”, “Hvem skaper dette verdi for, og hvordan?”, og “Hva er det viktig at vårt produkt leverer for å oppnå denne verdiskapningen?”, skaper vårt prosjekt verdi ved å bidra til en tydelig retning for det strategiske arbeidet med skytjenester generelt og mobiltjenester spesielt.

Hvorfor valgte du å bruke sommeren som Summer Intern i Visma?

I fjor høst var jeg veldig usikker på hva jeg ville jobbe med, og som de fleste andre på mitt kull søkte jeg på alt jeg kunne finne av Summer Internships. Jeg var så heldig å få komme på intervju hos to forskjellige konsulenthus og hos Visma (som jeg ærlig talt ikke visste helt hva drev med..). Etter å ha møtt opp på intervju på Skøyen fikk jeg en opplevelse av hvor mye Visma satser på unge interns og traineekandidater, og hvordan de setter av tid og ressurser på å finne de mest spennende oppgavene og utviklingsmulighetene for hver enkelt. Jeg tror det er få bedrifter i Norge som kan tilby de samme mulighetene til en nyutdannet som Visma.

Hva har vært det beste så langt?

Det beste så langt har for meg vært å få være med å lede to interessante og strategisk viktige prosjekter for Visma. Det å bli vist tillit og få ansvar for prosjekter som er i fokus for både konsernledelsen og de forskjellige forretningsenhetene har gjort det spennende og utviklende å være på jobb hver dag. Hyggelige kollegaer, fint sosialt opplegg en gang i uken og god lunch har også vært med å gjøre dette til en fin sommer :)