IT i praksis 2016

Norges digitale tilstand er styrket

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge, Dataforeningen og Visma. "IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Visma ønsker å bidra inn i debatten, og vil spesielt sette fokus på Digitalisering i offentlig sektor. Vi er en ledende IKT-aktør innen kommunesektoren og arbeidet daglig med digitalisering sammen med norske kommuner. Vi er opptatt av kommunereformen og digitalisering må sees i sammenheng, og har derfor laget egne websider for dette temaet.

Referat fra lanseringen av IT i praksis

IT i praksis ble lansert den 24 august, med statsråd jan Tore Sanner i spissen. Her er et referat fra møtet for dere som ikke hadde anledning til å være tilstede.

IT i praksis Jan Tore Sanner

I dag la Rambøll, i samarbeid med IKT-Norge, Visma og Dataforeningen, frem resultatene av årets digitaliseringsundersøkelse, «IT i praksis». Rekordantall med 400 engasjerte deltakere i år!

Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet seansen med å konstantere at Norges digitale tilstand går fremover, men at det fortsatt er en lang vei å gå. Funn i undersøkelsen sier noe om hvorfor og dette ble videre tema for diskusjon i paneldebatten.

IT i praksis Øystein Moan

I paneldebatten som fulgte presentasjonen av undersøkelsen var humøret og stemningen god. Det var et særdeles sterkt panel bestående av Paul Chaffey, Heidi Austlid, Steffen Sutorius, Hans Chr. Holthe, Arve Flyen, Øystein Moan, Dag Skage og Lars Peder Brekk.

Øystein Moan i Visma var tydelig på at kommunene må bli flinkere til å ta ut de faktiske gevinstene. Vi må få en kultur i offentlig sektor for å redusere offentlig administrasjon til fordel for mer bruk av digitale løsninger, slik at kommunene kan tilby innbyggere gode og moderne løsninger, finansiere videre vekst og digitalisering.

IT i praksis rapport

Rapporten «IT i praksis» fokuserer på trender og erfaringer innen digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge, samt stat og kommune.

Undersøkelsen kan man få tak på ved gå til IKT Norge eller Den Norske Dataforeningen sine sider. Dersom dere er medlem her, er den gratis. Om du vil kjøpe rapporten kan du bestille og laste den ned på Rambøll sine websider.

IT i praksis 2016 rapport

Visma og digitalisering av kommuner

Visma Unique arbeider til daglig med digitalisering sammen kommune-Norge. Vi er opptatt av å se kommunereformen i sammenheng med digitaliseringsarbeidet. Se våre websider som omhandler kommunereformen og digitalisering for litt mer informasjon om hvordan vi arbeider med dette til daglig.

Lurer du på noe?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.