Reise

Visma reduserer medlemsbedriftenes reisekostnader med 20-30 % ved å tilby fremforhandlede rammeavtaler på reise og optimalisere bestillingsrutiner.
Få vite mulige besparelser på reise

Reduser reisekostnadene med Vismas rammeavtaler på reise.

Visma tilbyr en portefølje av avtaler med reiseleverandører som ivaretar bedriftens behov, fra planleggingsfasen til reisen er vel gjennomført. Med Vismas avtaler på reise kan din bedrift redusere reisekostnadene og oppnå økonomiske besparelser.

Leverandør på reise

Thon Hotels

Avtale på hotellovernatting, samt kurs og konferanse.

Leverandør på reise

First Hotels

Avtale på hotellovernatting, samt kurs og konferanse.

Leverandør på reise

Hertz

Avtale på tjenestene leiebil og bilpool.

Leverandør på reise

G Travel

Avtale på gebyrer ved reservasjon og bestilling.

Leverandør på reise

Egencia

Avtale på gebyrer ved reservasjon og bestilling.

Leverandør på reise

Frogner House

Avtale på kort- og langtids-overnatting i leilighet.

Leverandør på reise

Norgestaxi

Avtale på taxi i Norges største byer.

Kutt unødvendige kostnader på reise. Optimaliser bestillingsrutiner.

Reisepolicy er et hjelpemiddel for å sikre et nøkternt kostnadsnivå vedrørende bestilling av reiser. Ønsker du å kutte kostnadene dine knyttet til bedriftsreiser, anbefaler vi å gjennomføre en reiseanalyse. Denne avdekker svakheter i bestillingsrutiner og synliggjør besparelsespotensialet på dine mest besøkte destinasjoner.

Reisepolicy for bedrifter

Reisepolicy

Sikre et nøkternt kostnadsnivå på bestilling av reiser.

Visma har i samarbeid med reiseleverandørene i innkjøpssamarbeidet utviklet en reisepolicy for bedrifter.

Reisepolicyen er laget for bedrifter som ønsker å redusere sine reisekostnader og oppnå økt konkurransefortrinn. Formålet er å samordne kjøp av reiser hos utvalgte leverandører, slik at alle reiser kan gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måten.

Last ned reisepolicy

Reiseanalyse

Reiseanalyse

Få kartlagt besparelsespotensialet på reiser.

En analyse av bedriftens reisemønster og bestillingsrutiner gir deg god oversikt over bedriftens reisekostnader.

Gjør det enkelt. Gjennomfør en reiseanalyse i samarbeid med Visma. Du oversender reisestatistikk. Visma analyserer tallmaterialet opp mot reiseavtalene i innkjøpssamarbeidet og presenterer resultatene av analysen.

Få en analyse på reise

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev for innkjøpere: