Forsikring og advokattjenester

Som kunde av Visma Innkjøpssamarbeid kan du få rabatter innen mange ulike avtaleområder. Avtalene som inngår i vårt konsept dekker de fleste innkjøp du trenger, her finner du en oversikt over hvilke avtaler vi har innen forsikring og advokattjenester.

Ønsker du å redusere kostnadene i din bedrift?
Gratis innkjøpsanalyse - se hvor mye du kan spare

   
   
   
   
   
   
   
   

Forsikringstjenester

Alle bedrifter trenger forsikring. Vi i Visma er opptatt av at vår partner innen forsikring gir kundene våre tett oppfølging i kombinasjon med markedsledende priser tilpasset vår kundemasse. Dette får vi i vårt samarbeid med Vardia og Vertikal Helseforsikring.

Personlig rådgivning til riktig pris
Vardia er en profesjonell aktør i forsikringsmarkedet og har høy kompetanse på bedriftsforsikring. De gir deg rådgivning og kompetanse slik at du får forsikringsprodukter og løsninger tilpasset ditt behov. Les mer om Vardia her.

Medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle
Vertikal Helse er Norges ledende leverandør av helseforsikring. De gir den enkelte trygghet gjennom avtalt behandlingsgaranti. Dette sikrer at man kommer raskt til behandling og raskt tilbake i jobb og en aktiv hverdag, 

Advokattjenester

I noen tilfeller kan det oppstå situasjoner som gjør at du trenger advokatbistand. Hos oss får du gode rabatter hos Visma Advokater. Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med særlig fokus på skatt, merverdiavgift og tilgrensede rettsområder.

Personlig service
Visma Advokater legger vekt på personlig service og et nært og uformelt samarbeid basert på tillit. Visma Advokater bestreber å gi juridiske råd av høy kvalitet, til riktig tid og fornuftig pris. På den måten oppnås et felles mål om å være i forkant av konflikter.