Effektive innkjøp

Med betydelige besparelser av tid og ressurser, samt mer effektive innkjøpsrutiner kan Infratek fokusere på selskapets kjernevirksomhet.

Infratek logo

Om Infratek

Infratek har de siste 10 årene vært ledende innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. De har totalt 1450 ansatte hvor 600 holder til i Norge. Infratek jobber mot det profesjonelle markedet hvor kundene gjerne er større virksomheter innen offentlig og privat sektor.

Infratek leverer alt fra strømforsyning, jernbanesystemer, el-sikkerhet og gatebelysning, til ladestasjoner for el-biler og tunellsikkerhet. I tillegg yter Infratek mange ulike tjenester innen prosjektering, kvalitetskontroll, montasje-arbeid og vedlikehold. Arbeidet Infratek gjør for sine kunder påvirker over 2 millioner mennesker i Norden. Det å frigjøre mest mulig tid til selskapets store infrastruktur prosjekter er derfor svært viktig.

Infratek logo


Om Infratek
Infratek har de siste 10 årene vært ledende innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. De har totalt 1450 ansatte hvor 600 holder til i Norge. Infratek jobber mot det profesjonelle markedet hvor kundene gjerne er større virksomheter innen offentlig og privat sektor.

Infratek leverer alt fra strømforsyning, jernbanesystemer, el-sikkerhet og gatebelysning, til ladestasjoner for el-biler og tunellsikkerhet. I tillegg yter Infratek mange ulike tjenester innen prosjektering, kvalitetskontroll, montasje-arbeid og vedlikehold. Arbeidet Infratek gjør for sine kunder påvirker over 2 millioner mennesker i Norden. Det å frigjøre mest mulig tid til selskapets store infrastruktur prosjekter er derfor svært viktig.


Infratek begynte å bruke Visma Innkjøpssamarbeid for å frigjøre tid til selskapets kjernevirksomhet. Samtidig var det viktig å få på plass gunstige avtaler de kan stå for - som gir bra priser til en hver tid.

 

Hvorfor Visma?

- Vi følte at vi ikke hadde gode avtaler innen de områdene hvor Visma har gode avtaler, samtidig som vi ikke hadde tid til å se på disse avtalene selv. Vi så at vi hadde en mulighet til å få på plass flere gode avtaler fort, forteller Serina Nilsson som er innkjøpsansvarlig for Indirect Spend i Infratek i Norge.

 

Løsning

Alltid gode avtaler
- Vi har mest fokus på de avtalene som inngår i prosjektene vi jobber med og som er kritisk for virksomheten. Det er her hovedfokuset ligger for Infratek og sikkert mange andre bedrifter. Skal Infratek fungere trenger vi også mange støtteavtaler og det er her Visma har gjort det lettere for oss. Det å vite at vi på innkjøpsavdelingen kan ha ryggen fri fordi vi føler oss trygge på at vi alltid har gode avtaler, også på mindre kontrakter, har frigjort mye tid, fortsetter hun.
Et kontaktpunkt
I tillegg bidrar Visma til økt effektivitet og oversikt. - Nå har vi kun ett kontaktpunkt å forholde oss til for alle avtaler. Dette har gjort det mye enklere for oss i Infratek. Har vi spørsmål til avtalene eller ønsker å gjøre endringer, kontakter vi Visma og får hjelp til det vi trenger. Vi har fått god oppfølging og er svært fornøyde.

 

Resultat

Infratek har gjort store besparelser med Vismas innkjøpssamarbeid. - Spesielt på kontorrekvisita nådde vi en større besparelse enn hva vi først trodde. Vi har til nå hatt en besparelse på 120 000 NOK per år i Norge ved å benytte Vismas avtale og ved å endre eksisterende innkjøpsrutiner.

Gode priser og rutiner
- Tidligere hadde vi ingen form for avtalelojalitet og handlet fra forskjellige leverandører på ulike avtaler. Nå har vi i samarbeid med Visma fått på plass en løsning hvor vi får påfylt kontorrekvisita direkte i skap og har en som er ansvarlig for bestilling og håndtering av avvik på hver lokasjon. Med gode priser og rutiner er dette besparelser direkte på bunnlinjen.
Avtalelojalitet
Infratek bruker også Vismas avtale på flyreiser og har spart mye ved å flytte volum over på denne avtalen. - Vi har sett at vi har oppnådd besparelse ved å bruke Vismas avtale på flyreiser. Her har vi i samarbeid med Visma gjennomført en reiseanalyse. Selv om vi har stor lojalitet til denne avtalen i dag, ser vi at det er mye mer å hente ved å flytte en enda større andel av vårt reisevolum over på denne avtalen.
Økt trivsel blant ansatte
Det er ikke bare pris som er viktig for Infratek når de skal velge leverandører. Vismas avtale på kaffemaskiner har gitt et positivt inntrykk på bedriften. - Tidligere eide vi våre egne kaffemaskiner. Disse kostet strengt talt ingenting foruten reparasjonskostnader, men kaffen smakte ikke godt. Gjennom Visma har vi fått bedre kaffemaskiner - her sparer vi ikke bare penger, men øker også trivselen blant de ansatte.
Nye avtaler gjennom Visma
Gjennom Visma har Infratek også fått tilgang til nye avtaler som de ikke ville hatt om det ikke var for at de hadde blitt en del av innkjøpssamarbeidet. - Nå har vi blant annet tilgang til en god avtale på briller. Hvor Infratek dekker deler av utgiften på arbeidsbriller for de ansatte. Dette er en av flere avtaler vi nok ikke ville ha hatt tilgang til om det ikke var for Visma.
Populære avtaler for ansatte
I tillegg til bedriftsavtalene har Infratek ansatt-fordeler gjennom Visma. Dette er avtaler som har blitt tatt godt i mot og er svært populære. - Av 600 ansatte i Norge er det 200 av våre ansatte som bruker avtalene privat. Til og med de som ikke sitter på et kontor med tilgang til pc i sitt daglige arbeid, men er ute på prosjekter, er inne og sjekker hvilke tilbud som finnes. Spesielt reiseavtalene har vært svært populære. Det er disse enkle godene som bidrar til økt trivsel blant de ansatte og det er veldig positivt. Ansatt-fordelene har også vært veldig enkelt å implementere ved at vi har lagt direkte link til fordelene på vårt intranett.

Mål - frigjøre tid til selskapets kjernevirksomhet

Serina Nilsson
Serina Nilsson

Serina Nilsson jobber som innkjøpsansvarlig for Indirect Spend i Norge, og sammen med innkjøpsavdelingen i Infratek har hun ansvaret for å gjennomføre innkjøp, forhandle avtaler og kvalitetssikre de avtalene Infratek bruker i dag.

Hvorfor Visma?

- Vi følte at vi ikke hadde gode avtaler innen de områdene hvor Visma har gode avtaler, samtidig som vi ikke hadde tid til å se på disse avtalene selv. Vi så at vi hadde en mulighet til å få på plass flere gode avtaler fort, forteller Nilsson.

Gode avtaler og økt effektivitet

Infratek begynte å bruke Visma Innkjøpssamarbeid for å frigjøre tid til selskapets kjernevirksomhet. Samtidig var det viktig å få på plass gunstige avtaler de kan stå for - som gir bra priser til en hver tid.

Infratek

Alltid gode avtaler

- Vi har mest fokus på de avtalene som inngår i prosjektene vi jobber med og som er kritisk for virksomheten. Det er her hovedfokuset ligger for Infratek og sikkert mange andre bedrifter. Skal Infratek fungere trenger vi også mange støtteavtaler og det er her Visma har gjort det lettere for oss. Det å vite at vi på innkjøpsavdelingen kan ha ryggen fri fordi vi føler oss trygge på at vi alltid har gode avtaler, også på mindre kontrakter, har frigjort mye tid, fortsetter hun.

Et kontaktpunkt

I tillegg bidrar Visma til økt effektivitet og oversikt. - Nå har vi kun ett kontaktpunkt å forholde oss til for alle avtaler. Dette har gjort det mye enklere for oss i Infratek. Har vi spørsmål til avtalene eller ønsker å gjøre endringer, kontakter vi Visma og får hjelp til det vi trenger.  Vi har fått god oppfølging og er svært fornøyde.

Kostnadseffektivitet i praksis

Infratek har gjort store besparelser med Vismas innkjøpssamarbeid.

Sparer 120 000 NOK per år på kontorrekvisita

- Spesielt på kontorrekvisita nådde vi en større besparelse enn hva vi først trodde. Vi har til nå hatt en besparelse på 120 000 NOK per år i Norge ved å benytte Vismas avtale og ved å endre eksisterende innkjøpsrutiner. Tidligere hadde vi ingen form for avtalelojalitet og handlet fra forskjellige leverandører på ulike avtaler. Nå har vi i samarbeid med Visma fått på plass en løsning hvor vi får påfylt kontorrekvisita direkte i skap og har en som er ansvarlig for bestilling og håndtering av avvik på hver lokasjon. Med gode priser og rutiner er dette besparelser direkte på bunnlinjen.

Reiseanalyse viser besparelser

Infratek bruker også Vismas avtale på flyreiser og har spart mye ved å flytte volum over på denne avtalen. - Vi har sett at vi har oppnådd besparelse ved å bruke Vismas avtale på flyreiser. Her har vi i samarbeid med Visma gjennomført en reiseanalyse. Selv om vi har stor lojalitet til denne avtalen i dag, ser vi at det er mye mer å hente ved å flytte en enda større andel av vårt reisevolum over på denne avtalen.

Økt trivsel blant de ansatte

Det er ikke bare pris som er viktig for Infratek når de skal velge leverandører. Vismas avtale på kaffemaskiner har gitt et positivt inntrykk på bedriften. - Tidligere eide vi våre egne kaffemaskiner. Disse kostet strengt talt ingenting foruten reparasjonskostnader, men kaffen smakte ikke godt. Gjennom Visma har vi fått bedre kaffemaskiner - her sparer vi ikke bare penger, men øker også trivselen blant de ansatte.

Nye avtaler gjennom Visma

Gjennom Visma har Infratek også fått tilgang til nye avtaler som de ikke ville hatt om det ikke var for at de hadde blitt en del av innkjøpssamarbeidet. - Nå har vi blant annet tilgang til en god avtale på briller. Hvor Infratek dekker deler av utgiften på arbeidsbriller for de ansatte. Dette er en av flere avtaler vi nok ikke ville ha hatt tilgang til om det ikke var for Visma.

Populære avtaler for ansatte

I tillegg til bedriftsavtalene har Infratek ansatt-fordeler gjennom Visma. Dette er avtaler som har blitt tatt godt i mot og er svært populære.

Positivt tilbud, enkelt å implementere

 - Av 600 ansatte i Norge er det 200 av våre ansatte som bruker avtalene privat. Til og med de som ikke sitter på et kontor med tilgang til pc i sitt daglige arbeid, men er ute på prosjekter, er inne og sjekker hvilke tilbud som finnes. Spesielt reiseavtalene har vært svært populære. Det er disse enkle godene som bidrar til økt trivsel blant de ansatte og det er veldig positivt. Ansatt-fordelene har også vært veldig enkelt å implementere ved at vi har lagt direkte link til fordelene på vårt intranett.

Ansatt fordeler

Infrateks anbefaling til andre innkjøpsorganisasjoner

- I innkjøpsorganisasjoner er hverdagen travel og man sitter gjerne og forhandler avtaler innenfor prosjekter og avtaler som påvirker selskapets kjernevirksomhet. Dette tar mye tid og da er det veldig lett å glemme de administrative støtteavtalene. - Ja, man vet man er ute og reiser og man bruker kontorrekvisita, men man tenker gjerne ikke over at dette også er en kostnad. Ser man ikke over disse avtalene regelmessig har man til slutt ikke så gode avtaler. Opplever du at du ikke har tid til å forhandle frem disse avtalene selv - slik som oss i Infratek, mener jeg at Visma Innkjøpssamarbeid kan være helt strålende, avslutter Serina Nilsson.

Infrateks anbefaling

- I innkjøpsorganisasjoner er hverdagen travel og man sitter gjerne og forhandler avtaler innenfor prosjekter og avtaler som påvirker selskapets kjernevirksomhet. Dette tar mye tid og da er det veldig lett å glemme de administrative støtteavtalene. Ser man ikke over disse avtalene regelmessig har man til slutt ikke så gode avtaler. Opplever du at du ikke har tid til å forhandle frem disse avtalene selv - slik som oss i Infratek, mener jeg at Visma Innkjøpssamarbeid kan være helt strålende, avslutter Serina Nilsson.

Mange områder å kutte kostnader.

Å redusere innkjøpskostnadene krever tid, kompetanse og bevissthet om alle innkjøpene. Når du inngår et felles innkjøpssamarbeid med Visma vil du raskt oppdage mange nye områder hvor det er mulig å kutte kostnader. Våre innkjøpsspesialister har forhandlet frem noen av de beste prisene på markedet hos 40 ledende leverandører. Du slipper å overvåke markedet og reforhandle avtaler - vi har allerede gjort jobben for deg.

Hold deg oppdatert. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for innkjøpere:

Meld meg på

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Kontakt oss

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.