Drift

Få full kontroll på bedriftens driftskostnader. Med Vismas fremforhandlede rammeavtaler innen drift oppnår du store innsparinger og økt lønnsomhet.

Så mye kan jeg spare

Rammeavtaler innen drift.

Med fremforhandlede rammeavtaler fra Visma reduserer du bedriftens driftskostnader. Visma forhandler, reforhandler og administrerer avtalene. Du fokuserer på bedriftens kjernevirksomhet.

Drift: Hafslund

Avtale på strøm og energioppfølgingssystem.

Drift: Fjordkraft

Avtale på strøm og energioppfølgingssystem.

Drift: Sector Alarm

Avtale på alarm.

Drift: 2clean

Avtale på drifts- og renholdstjenester.

Drift: Ragn-Sells

Avtale på håndtering av avfall og restprodukter.