Amedia

 

Amedia

Amedia etablerte i 2012 en sentral innkjøpsorganisasjon som håndterer innkjøp på vegne av hele konsernet. Som et ledd i en større innkjøpsstrategi, bidrar Visma Innkjøpssamarbeid til besparelser i både tid og penger.

I 2011 kjøpte Apressen AS medieselskapet Edda Media AS og dannet Amedia. Amedia er landets nest største mediekonsern med 2 700 ansatte og en omsetning på 4,5 milliarder. Amedia representerer en bred og viktig avishistorie, og med sine 12 trykkerier trykker de 220 millioner aviseksemplarer hvert år.

Innkjøpsdirektør Amedia

Per Gjerstad, Innkjøpsdirektør i Amedia

Mål – betydelig reduksjon i konsernets kostnader knyttet til innkjøp

Per Gjerstad er Innkjøpsdirektør i Amedia og har ansvaret for å bygge en sentralisert og strategisk innkjøpsfunksjon.

- Med integreringen av A-pressen og Edda Media var det viktig å få på plass en profesjonell innkjøpsfunksjon hvor avdelingen har fullstendig kontroll på alle anskaffelser og hele innkjøpsprosessen fra A til Å. I denne sammenheng gir Visma oss tilgang til ferdigforhandlede avtaler som dermed effektiviserer driften vår og reduserer kostandene på de aktuelle produktene og tjenestene.

Visma er med på å gi bedre oversikt og redusere tidsbruken på å forhandle avtaler. Vi har et godt samarbeid med både dem og deres leverandører. Vår kontaktperson i Visma følger oss opp jevnlig og sørger for at vi hele tiden har de beste betingelsene og holder leverandørene våre i sjakk.

Amedia har oppnådd store innsparinger med Visma Innkjøpssamarbeid. – Vi har hatt spesielt gode resultater på områdene kontorrekvisita, fly, hotell og vikarbruk.

Alle avtaler samlet på ett sted

Med Visma Innkjøpsportal har vi fått samlet alle våre avtaler på ett sted. Ikke bare våre avtaler med Visma, men også andre innkjøpsavtaler som går ut over vårt samarbeid. Innkjøpsportalen forenkler innkjøpene, sikrer større grad av avtalelojalitet og gir oss bedre kontroll. Det er et viktig verktøy for oss for å opprettholde oversikt over leverandører, betingelser og eventuelle endringer i disse.

- For oss er det hele konseptet Visma leverer som er av verdi for oss. Besparelsene er en ting, men øvrige avtalebetingelser, den personlige oppfølgingen og Innkjøpsportalen er like viktige elementer som til sammen er med på å bidra til verdiskapende innkjøp i Amedia.

Innkjøpsportal

Utfordring:

-          Avtalelojalitet

-          Tidsbruk

Løsning:

-          Visma Innkjøpsportal

-          Personlig oppfølging og gjennomgang av eksisterende avtaler og eventuelt behov for nye

Resultat:

-          Betydelige besparelser av tid og ressurser

-          Effektivisering av innkjøp

-          Verdiskapning

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.