Amedia

 

Amedia

Amedia etablerte i 2012 en sentral innkjøpsorganisasjon som håndterer innkjøp på vegne av hele konsernet. Som et ledd i en større innkjøpsstrategi, bidrar Visma Innkjøpssamarbeid til besparelser i både tid og penger.

I 2011 kjøpte Apressen AS medieselskapet Edda Media AS og dannet Amedia. Amedia er landets nest største mediekonsern med 2 700 ansatte og en omsetning på 4,5 milliarder. Amedia representerer en bred og viktig avishistorie, og med sine 12 trykkerier trykker de 220 millioner aviseksemplarer hvert år.

Utfordring:

-          Avtalelojalitet

-          Tidsbruk

Løsning:

-          Visma Innkjøpsportal

-          Personlig oppfølging og gjennomgang av eksisterende avtaler og eventuelt behov for nye

Resultat:

-          Betydelige besparelser av tid og ressurser

-          Effektivisering av innkjøp

-          Verdiskapning