Med Digisos kan NAV tilby sosialhjelpsøknader digitalt

Digisos er en forkortelse for 'digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester' i NAV. 

Løsningen gir sosialtjenestens bruker mulighet til å søke sosialhjelp elektronisk. Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester. Over halve Norges befolkning har nå tilgang til Digisos fase 1. De kommunene som har tatt i bruk tjenesten forteller at over 50 prosent av søknadene til NAV raskt kommer inn digitalt.

Visma har tilrettelagt for implementering av Digisos for alle kommuner som benytter Visma Velferd.

Nå er det klart for fase 2. I andre fase vil søker få innsyn i hva som skjer med den digitale søknaden som er sendt inn. Målet med utvidelsen er å begrense telefonhenvendelser til NAV sitt kontaktsenter, og til veilederne.

Prosjektet støtter opp under politiske føringer; Digital Agenda og NAV i ny Tid, og er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, seks kommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger) og leverandørene av fagsystemer.

 

KUNDEHISTORIE

Askøy kommune i gang med Digisos - Sosialhjelp på nett

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp prøves nå ut i pilotkommuner. Løsningen videreutvikles fortløpende, og nye funksjoner kommer. Askøy kommune er tidlig ute og deler her sine erfaringer i eget blogginnlegg. Digisos er en forkortelse for digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV. I samarbeid med NAV sentralt, KS, andre pilotkommuner og Visma, har Askøy tatt ansvaret med å være tidlig ute med å teste løsningen.

Vi reiste til Askøy for å slå av en prat med Frøydis Stien Juvik, David Solheim og saksbehandler Pia Hafsaas. Vi var spente på å høre hvilke erfaringer de har gjort i pilotfasen for en ny standardløsning som skal rulles ut på alle NAV kontor i hele Norge. 

Les kundehistorien »

Digisos teamet på besøk hos Askøy kommune for å høre om erfaringene

Fordeler for NAV-kontorene

Digisos gir nye muligheter for digital dialog med brukerne og en mer oversiktlig intern arbeidsflate. Saksbehandlere hos NAV får frigjort tid til å følge opp brukerne. Veiledere kan slå opp brukere i ett IT-system og finne de mest relevante opplysninger i saken.

Digitale søknader om økonomisk sosialhjelp vil være bedre opplyste, og omfanget av papirdokumenter/vedlegg vil bli redusert. Saksopplysninger i søknad overføres direkte til fagsystemet som strukturerte informasjonselementer.

Digitaliseringen vil medføre en rekke fordeler for NAV kontorene:

 • Mer oversiktlig arbeidsflate og saksgang for saksbehandlere
 • Brukere fyller ut søknader selv
 • Færre telefonhenvendelser til NAV-kontorene
 • Spart tid og ressurser på NAV-kontorene
 • Færre avbrudd i arbeidet og mer fokus på sosialfaglig arbeid

Fordeler for innbyggeren

Digisos gir innbyggerne en enklere og digital selvbetjening gjennom:

 • Digital veiledning om kommunale sosialtjenester
 • Mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp fra nav.no

Digital forvaltning av kommunale sosialtjenester gir en rekke fordeler for innbyggeren:

 • Enklere betjening i tråd med forventning
 • Ingen papirskjema
 • Raskere saksgang
 • God kundeopplevelse
 • Slipper unødvendige telefonhenvendelser

For mer informasjon - ta kontakt

Digisos for innbyggere

Webinar ikonBestill gratis demovisning

Lurer du på hvordan din kommune kommer i gang med Digisos? Eller vil dere ha mer informasjon om hva som kreves av kostnader og ressurser?

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende demovisning av løsningene. I løpet av 30 minutter vil vår fagansvarlige, Kjartan Kleppe, vise deg hvor enkelt det er å ta i bruk Digisos. Visningen skjer over nett. Hvis du lurer på noe underveis besvarer vi mer enn gjerne dine spørsmål. 

Hvordan er løsningen for brukeren?

Her ser dere en konsept-skisse fra NAV som viser hvordan løsningen skal oppleves for brukeren:

Hvordan komme i gang med Digisos

NAV og KS har satt opp en rekke gode tips og råd for hvordan kommunen kan komme i gang med Digisos. 

Den er nå tilgjengelig for deg som benytter Visma Velferd. Ønsker du mer informasjon om løsningen og hvordan din kommune kan komme i gang, har du flere muligheter nedenfor:

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59