Kundereferanse: Hetor Regnskapsservice

Les hvordan Hetor Regnskapsservice har tatt i bruk Visma AutoCollect på sine kunder

Hetor Regnskapsservice ble stiftet i 1987. De er 7 ansatte og har en omsetning på 7,34 millioner kroner. Amund Gravdahl er daglig leder, og har jobbet der siden 2005. 

Ved å ta i bruk automatiserte tjenester på fakturering og regnskap kan Hetor Regnskapsservice fokusere mer på rådgivning mot sine kunder. Hetor Regnskapsservice begynte å bruke Visma Business som hovedsystem i 2018, og med god hjelp fra sin forhandler Vitari fikk de oversikt over mulighetene for automatisering som finnes, blant annet Visma AutoCollect. 

Ny jobbhverdag med Visma AutoCollect

Tidligere purret Amund og hans kollegaer direkte fra regnskapssystemet. De måtte manuelt overføre til inkassobyrå, printe ut, putte i konvolutter, sende, for så å manuelt holde kundene sine oppdatert på status på hver enkelt sak. Manuelle oppgaver tar som kjent opp mye tid, men det kan og føre med seg menneskelige feil.

Nå som Hetor Regnskapsservice har automatisert innfordringsarbeidet slipper de å bruke tid på manuelle oppgaver, og kundene deres kan selv gå inn å holde seg oppdatert på sine saker. Alle kunder med Visma AutoCollect også har Visma AutoPay som gjør at systemet automatisk fanger opp opp alle innbetalinger, også de uten KID.

Har aldri hatt bedre likviditet

Den viktigste effekten for Hetor Regnskapsservice er fornøyde kunder som har fått en merkbar bedre flyt i innbetalinger og en bedre likviditet. Ved å aktivere AutoCollect i Visma Business gjøres denne prosessen og kunden får bedre kontroll og likviditet. En av kundene deres uttalte dette etter de fikk satt opp AutoCollect:

- "Aldri hatt mer penger på konto"

Stor gevinst for bedrifter med stort volum

Med et stort fakturavolum er det enda mer jobb å håndtere betalinger og oppfølging, og Amund sier det er spesielt disse kundene som får gleden av AutoCollect. Hetor Regnskapsservice tar jobben slik at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Ta i bruk alle autoproduktene

Regnskapsførerne i Hetor Regnskapsservice har nå erstattet det manuelle innfordringsarbeidet med en enkel rutine i Visma Business. Ved å ta i bruk AutoPay, AutoInvoice og AutoCollect fra Visma, har regnskapsførerene mer tid til å fungere som rådgivere for sine kunder.

- "Nå kan vi bare sette på en hake i Visma Business også sendes det til innfordring"

Vil du se hvordan løsningen fungerer?

Les om AutoCollect her, eller fyll inn skjemaet under.  

 

Vi trenger ditt samtykke.