Kundereferanse: Azets Insight AS

Les hvorfor automatisert purring og inkasso er en viktig del av totalleveransen til Azets.

Azets Insight AS er et av Norges største regnskapsbyrå med mer enn 950 ansatte, og har kontorer i hele landet. Azets tilbyr regnskapstjenester fra A til Å, og jobber med kunder i alle type næringer. Azets bruker alle Visma ERP-systemer, og har i tillegg en egen plattform der Visma AutoCollect er inkludert. Automatisert purring og inkasso er en viktig del av totalleveransen til Azets.


Vi har snakket med Dag Henning Kleven, som er direktør for forretningsutvikling i Azets, om hvordan de bruker Visma AutoCollect, og hva deres erfaringer med med tjenesten er.

Hva slags løsning på betalingsoppfølgning brukte dere før dere tok i bruk Visma AutoCollect?

Azets leverte før 2012 stort sett manuell betalingsoppfølging til sine kunder der regnskapsfører satt sammen med kunden og vurderte hvilke kunder som skulle purres eller ikke. 


Azets er ikke glad i manuelle oppgaver som stjeler tid, og ligger derfor langt fremme når det gjelder automatisering. Vi jobber kontinuerlig med å se på hvilke av våres tjenester som bør og kan digitaliseres. En av viktigste årsakene til at vi ønsker å digitalisere og automatisere en rekke tjenester, herunder automatisert purring og inkasso, er for å bli en bedre leverandør til våre kunder. Samtidig er det svært viktig for oss å være tydelige på at digitalisering ikke skal gå på bekostning av servicenivået til kunden. 

Vi er overbevist om at digitalisering og automatisering fører til bedre servicenivå til våre kunder.

Hvorfor var dere interessert i ta i bruk automatisert purring og inkasso på kundene? 

Azets har mange tusen kunder fordelt på alle typer bransjer og størrelser, noe som fører med seg en høy grad av kompleksitet i oppfølging og håndtering av kunder. Azets har som hovedoppgave å levere et ajourført regnskap til kundene, samt å bistå til at de får bedre økonomi og blir mer effektive. Her er automatisering av purring og inkasso en meget viktig bidragsyter. 

 

Hvilke spørsmål får dere fra deres kunder rundt automatisering av purring og inkasso? 

De fleste av spørsmålene fra kunder dreier seg om automatikken i Visma AutoCollect, og i hvor stor grad den må eller bør være helautomatisk fra starten av.

 

Les også: Valgte å automatisere jobben med purring og inkasso

Er det noen kunder du mener Visma AutoCollect ikke passer for?


Automatikken i Visma AutoCollect er veldig fleksibel, noe som bidrar til at tjenesten passer for alle typer kunder, både med tanke på størrelse og bransjer. 

Enkelte bedrifter er redde for å ta i bruk for mye automatikk, eksempelvis bedrifter med få og store kunder. Her ser vi at Visma AutoCollect faktisk er et godt salgsargument, ved å forklare kunden at de kan sette opp ulik automatikk på ulike kunder. I bunn og grunn så handler det jo om likviditet og om å overleve for vår kunde. Hva slags verdi føler du Visma AutoCollect gir kundene? 

Visma AutoCollect fører med seg en mer helhetlig dialog mellom regnskapsfører og kunden på et tidligere tidspunkt. Det kommer til et punkt i alle Azets sine kundeforhold der diskusjonen rundt purreløp kommer opp. Bruken av Visma AutoCollect gjør at dette taes opp tidlig og at det blir enklere å finne den beste løsningen for kunden raskere. Det bidrar til at Azets og kunden fortere får på plass en felles flyt for regnskapsfører, kunde og sluttkunde. 

 

Visma AutoCollect er et verktøy som forbedrer våre kunders økonomiske situasjon

Hva er effektene for kunde og regnskapsfører ved å ta i bruk Visma AutoCollect?


Den største effekten er at kundene får penger raskere inn på konto og dermed en mer stabil likviditet. I tillegg får regnskapsfører mer tid til de vanskelige sakene.

Vi i Azets opplever at automatikk fører til en jevnere og mer konstant flyt i innfordringen, mindre risiko for menneskelige feil og ikke minst høyere kvalitet på innfordringsarbeidet. 

 

Les også: Derfor tok Hetor Regnskapsservice i bruk Visma AutoCollect på sine kunder

 

Hva slags kompetanse trenger en regnskapsfører for å kunne benytte Visma AutoCollect på sine kunder?


Azets er av den oppfatning at en regnskapsfører ikke trenger noe ekstra kunnskap utover den de allerede har, for å kunne selge inn verdibudskapet om å automatisere purring og inkasso. Det som trengs er en forståelse for den aktuelle kunden og bransjen kunden er i. Kompetanse om likviditet og økonomisk forståelse av kundens situasjon er noe alle regnskapsførere allerede har. 


Vår erfaring er at Visma AutoCollect som tjeneste er enkel å sette opp, og det meste gjøres fra Visma selv. 

Hvordan ser dere på fremtiden? 


Den nye hverdagen har vært mye snakket om det siste halve året, men vi er helt klart glade for at viktigheten av god likviditet har kommet i fokus. Videre ser vi at den jobben vi har gjort over de siste årene med å automatisere og digitalisere, som Visma AutoCollect har bidratt til, har gitt stor gevinst. Gjennom krisen, kunne vi flytte alle 950 ansatte på hjemmekontor, uten at det reduserte produktiviteten. 


Fremover vil Azets definitivt fortsette å digitalisere tjenestene. Vi har kommet langt på vei i å digitalisere og automatisere, men vi finner stadig nye områder.

 

 

Vår erfaring er at Visma AutoCollect som tjeneste er enkel å sette opp, og det meste gjøres fra Visma selv.

Det menneskelige aspektet er fremdeles like viktig

Azets er positive til ytterligere digitalisering, men er også veldig opptatt av det menneskelige aspektet i sin tjenesteleveranse. De opplever at det fremdeles er svært viktig å ha en person som kan gi råd til kundene der de ønsker det og hvor kundene etterspør en menneskelig kontakt, kombinert med effektive løsninger, kombinert med effektive løsninger.

- Oppgavene er ikke borte, det er bare mindre rutineoppgaver enn det vi er vant til. Å være en god rådgiver er det nye fokuset, avslutter Dag Henning Kleven.

 

Lurer du på om Visma AutoCollect kan være noe for deg? Les mer her.

Vil du se hvordan løsningen fungerer?

Les om Visma AutoCollect her, eller fyll inn skjemaet under.  

Vi trenger ditt samtykke.