RPA-teknologi

Automatiser virksomhetens arbeidsprosesser med Bluegarden Lønn og HR. Frigjør ressurser, minimere leveringstiden og gjøre mer med mindre!

Frigjør tid og ressurser!

Robotisk prosessautomatisering er teknologi som kan utføre de samme oppgaver via en PC som vi mennesker. RPA-roboter kan f.eks. logge seg på applikasjoner eller koble seg til applikasjoner via APIer, flytte filer og kataloger, kopiere og fylle inn data samt jobbe mot nettsider og fagapplikasjoner. Roboten kan håndtere store mengder repetitive oppgaver og er langt raskere og mer effektiv enn menneskelig arbeidskraft. Ved hjelp av RPA vil din virksomhet kunne effektivisere driften, og frigjøre både tid og ressurser til arbeidsoppgaver av høyere verdi.

Fordeler med RPA-teknologi

Rask og effektiv

Roboter er effektiv arbeidskraft som elsker regelbaserte og repetitive oppgaver. Så lenge programvaren er tilgjengelig gjør roboten de oppgaver den er satt til, både dag og natt.

Opptatt av kvalitet

Roboter er pliktoppfyllende og rapporterer alle feil de kommer over. Dette blir fort data og statistikk som virksomheten ikke har hatt oversikt over tidligere.

Minsker kostnader

Roboter tar aldri fri og sikrer jevn arbeidsflyt. Overtidsarbeid og ekstra personell ved ferie og sykdom er ikke lengre nødvendig.

Frigjør kapasitet

Med robotisering kutter du både kostnader og ressurser. Slik får du og dine medarbeidere muligheten til å fokusere på de viktige oppgavene.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre løsninger for HRM?