Pleie- og omsorgstjenesten er inne i en stor omstilling med et økende antall eldre, hvor bemanningen ikke øker i samme takt. Det foregår mye innovasjon i sektoren, både i form av organisering, samt ny teknologi som baner vei for nye måter å jobbe på.

De siste årene har vi investert betydelige ressurser i utviklingen av nye Visma Flyt Omsorg. Dette er en helt ny og skybasert løsning for EPJ, saksbehandling og samhandling, som vil sette kommune-Norge i stand til å jobbe på en ny, moderne og fremtidsrettet måte.

Visma leverer pleie- og omsorgsløsninger for over 200 kommuner i Norge. Vi skal være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren.

Store steg er tatt med utviklingen av Visma Flyt Omsorg og vi starter nå forberedelser til at de første kommunene kan starte med å teste løsningen. Dette er svært spennende tid hvor kommune-Norge sårt trenger mer moderne verktøy.

I dette nettseminaret får du:

  • En status på utviklingen av Visma Flyt Omsorg
  • Live visning og demo av Visma Flyt Omsorg
  • Tips til forberedende aktiviteter for overgang fra gamle Profil til nye Visma Flyt Omsorg
  • Muligheter for modernisering med dagens Profil

Velkommen til nettseminar om kommune-Norges nye pasientjournal!

Gratis tilgang til opptaket »

Ikon

Agenda

Velkommen

v/ Sten Gunnar Knudsen - Direktør Skole og Velferd, Visma Enterprise

Status på fremdrift - Visma Flyt Omsorg

v/ Christian Kavli - Service Owner, Visma Enterprise

Visning og demo - Visma Flyt Omsorg

v/ Leif Inge Jakobsen - Produktsjef, Visma Enterprise

Siste nytt - Visma Flyt Ruteplanlegger

v/ Martin Sommerseth - Optimerings-spesialist, Visma Enterprise

Se under for mer detaljer om foredragene.

Om foredragene og foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Velkommen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør skole og velferd, Visma Enterprise

Sten Gunnar har overordnet ansvar for Visma sin satsning innen Helse- og Omsorg.

Christian Kavli

Status på fremdrift - Visma Flyt Omsorg

Christian Kavli
Utviklingsleder, Visma Enterprise

Christian er tjenesteansvarlig for Visma Flyt Omsorg og leder for teamet som utvikler løsningen.

Christian vil gi oss en status på utviklingen av Visma Flyt Omsorg. Hva er gjennomført, hva står for tur og hvordan jobber teamet i det daglige. Her får dere et innblikk i både status, fremdrift og hvordan arbeidet er organisert.

Leif Inge Jakobsen

Visning og demo - Visma Flyt Omsorg

Leif Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Visma lanserer en helt ny pleie- og omsorgsløsning for kommunal sektor. Løsningen, som har fått navnet Visma Flyt Omsorg, vil erstatte løsningen som i dag heter Visma Omsorg Profil. I denne seansen vil dere få et godt innblikk av hvordan de viktigste arbeidsprosessene blir effektivisert i den nye løsningen. Vi vil vise frem løsningen, samt gi en del innspill på prosessen for å komme i gang med å bruke Visma Flyt Omsorg.

Leif Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil og er ansvarlig for nye Visma Flyt Omsorg. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen. Leif Inge arbeider tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.

Martin Sommerseth

Sise nytt - Visma Flyt Ruteplanlegger

Martin Sommerseth
Optimerings-spesialist, Visma Enterprise

Martin presenterer siste nytt om fremtidens planleggingsverktøy for hjemmetjenesten. En ruteplanlegger som automatisk finner de beste kjørerutene for ansatte gitt deres preferanser.

Martin jobber med optimeringsteknologi med ansvar for å skape innovasjon innen feltet. Han er ansvarlig for å forstå kundebehov og domene, formulere og implementere algoritmer. Martin har vært sentral i utviklingen av Visma sin løsning for ruteoptimering innen hjemmetjenesten.

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt
og kan følge nyttige diskusjoner.