En svært spennende tid

Visma leverer pleie- og omsorgsløsninger for over 200 kommuner i Norge. Vi skal være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren.

Det har den siste tiden vært mye debatt og diskusjon i media rundt behovet for ny pasientjournal innen kommunal sektor. Det fremkommer tydelige behov, men mye kan tyde på at det kan ta mange år før man ser konturene av en eventuell ny løsning som skal dekke alle de ulike behovene.  

Visma har de siste årene investert betydelige ressurser i utviklingen av nye Visma Flyt Omsorg. Dette er en helt ny og skybasert løsning for EPJ, saksbehandling og samhandling, som vil sette kommune-Norge i stand til å jobbe på en ny, moderne og fremtidsrettet måte.

Vi har tatt store steg med utviklingen av Visma Flyt Omsorg og starter nå forberedelser til at de første kommunene kan starte med å teste løsningen. Dette synes vi er svært spennende i et tid hvor kommune-Norge sårt trenger mer moderne verktøy.

I dette nettseminaret vil vi gi dere:

  • En status på utviklingen av Visma Flyt Omsorg
  • Live visning og demo av Visma Flyt Omsorg
  • En kort innføring i ICNP og gevinster ved standardisering
  • Kort fra referansekunder om utviklingen av Visma Flyt Omsorg

Med dette seminaret ønsker vi å gi dere en status på utviklingen av kommune-Norges nye Pasientjournal og konkretisere mulighetene som nå ligger i den nye og skybaserte løsningen Visma Flyt Omsorg.

Under får du gratis tilgang til opptak og presentasjoner av denne og tidligere arrangement.

Se opptak og få tilgang til presentasjonene »

Ikon

Agenda

Velkommen til seminar om Visma Flyt Omsorg

v/ Leif Arne Brandsœter, Visma Enterprise

Status på fremdrift - Visma Flyt Omsorg

v/ Leif Inge Jakobsen, Visma Enterprise

Kort fra referansekunde

v/ Vibeke Eriksen, Etat for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune

Visning og demo - Visma Flyt Omsorg

v/ Leif Inge Jakobsen, Visma Enterprise

Strukturert sykepleiedokumentasjon - hvordan og hvorfor?

v/ Bente Christensen, Norsk Sykepeleierforbund

Hvordan jobber Visma med tilrettelegging for ICNP

v/ Eli Lekang, Visma Enterprise

Kort oppsummering og spørsmål fra siste nettseminar

Se under for mer detaljer om foredragene »

Om foredragene og foredragsholderne

Leif Arne Brandsœter

Velkommen

Leif Arne Brandsœter
Administrerende Direktør, Visma Enterprise

Leif Arne er Administrerende Direktør i Visma Enterprise AS. Han har lang erfaring med skybaserte tjenester og et spesielt engasjement for digitalisering innen offentlig sektor.

Leif Inge Jakobsen

Status og demovisning - Visma Flyt Omsorg

Leif Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Leif Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil og er ansvarlig for nye Visma Flyt Omsorg. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen. Leif Inge arbeider tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.

Leif Inge Jakobsen

Strukturert sykepleiedokumentasjon - hvordan og hvorfor?

Bente Christensen
Seniorrådgiver, sykepleier PhD, Norsk Sykepeleierforbund

Bente jobber som seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund, med arbeidsområde e-helse, spesielt strukturering av sykepleiedokumentasjon. Hun er sykepleier med doktorgrad på utvikling av elektronisk pasientjournal. Dette arbeidet fulgte utviklingen av DIPS Arena. Bente har også praksis som sykepleier, leder og prosjektleder i EPJ- innføringsprogram.

Eli Lekang

Hvordan jobber Visma med tilrettelegging for ICNP

Eli Lekang
Business Analyst, Visma Enterprise

Eli Lekang jobber som Business analyst og er en del av teamet som utvikler Visma Flyt Omsorg. Hun er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra Pleie- og omsorgstjenesten og som konsulent for Visma Omsorg Profil. Eli jobber tett med kommuner og andre instanser, og en av hennes viktigste oppgaver er å analysere og forstå markedets behov, slik at løsningen på en god måte understøtter viktige arbeidsprosesser.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.