Pleie- og omsorgstjenesten er inne i en stor omstilling med et økende antall eldre, hvor bemanningen ikke øker i samme takt. Det foregår mye innovasjon i sektoren, både i form av organisering, samt ny teknologi som baner vei for nye måter å jobbe på. Det betyr at Visma også er inne i en omstilling hvor vi moderniserer løsningene våre for å bidra til effektivisering.

Visma leverer en pleie- og omsorgsløsning for over 200 kommuner i Norge. Vi ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for sektoren.

I denne sammenheng har vi arrangert seminaret Fremtidens omsorg, der vi går igjennom blant annet:

  • Modernisering og overgang til skybasert løsning
  • Ruteoptimering
  • Elektroniske låser
  • Innbyggerdialog
  • Alarmer og responssenter

Vi løfter vi blikket for å se på innovasjon i Norge og internasjonalt, samtidig som vi konkretisere mulighetene som nå ligger i den nye og skybaserte løsningen Visma Flyt Omsorg.

Se opptaket fra eventet for den norske helse- og omsorgssektoren - Fremtidens omsorg.

Se opptaket »

Agenda

ikon

Velkommen

v/ Leif Arne Brandsæter - Adm. Dir, Visma Enterprise

Fantastiske nye Helse-Norge

v/ Kathrine Myhre - CEO, Norway Health Care

Ruteoptimering - Effektivisering av hjemmetjenesten

v/ Tormod Bekken - Forretningsutvikler og kundeansvarlig omsorg, Visma Enterprise og Martin Sommerseth - Optimerings-spesialist, Visma

Visma Flyt Omsorg - Fremtidens omsorgsløsning

v/ Leif Inge Jakobsen - Produktsjef, Visma Enterprise

Se under for mer detaljer om foredragene.

Om foredragene og foredragsholderne

Kathrine Myhre

Fantastiske nye Helse-Norge

Kathrine Myhre
CEO, Norway Health Tech

Kathrine Myhre etablerte helseklyngen Norway Health Tech i 2009 og har siden da vært leder av virksomheten. Norway Health Tech består av over 270 organisasjoner og virksomheter - som spenner fra forskningsinstitusjoner, sykehus, kommuner og sykehjem, bedrifter som utvikler produkter, systemer og løsninger for helse og omsorgssektoren. En vesentlig del av arbeidet går ut på å hjelpe gründere med å utvikle en ide til et teknologisk produkt eller løsning, i både det norske, Nordiske og globale markedet.

Kathrine Myhre har over mange år bygget et solid nettverk innen helse- og omsorgssektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en Master in Political Science from the University of Reading og Universitetet i Oslo, og er en anerkjent foredragsholder innen helseinnovasjon.

Last ned presentasjonen »

Leif Inge Jakobsen

Visma Flyt Omsorg - Fremtidens omsorgsløsning

Leif Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Visma lanserer i løpet av 2019 en helt ny pleie- og omsorgsløsning for kommunal sektor. Løsningen, som har fått navnet Visma Flyt Omsorg, vil erstatte løsningen som i dag heter Visma Omsorg Profil. I denne seansen vil dere få et godt innblikk av hvordan de viktigste arbeidsprosessene blir effektivisert i den nye løsningen. Vi vil vise frem løsningen, samt gi en del innspill på prosessen for å komme igang med å bruke Visma Flyt Omsorg.

Leif Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil og er ansvarlig for nye Visma Flyt Omsorg. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen.  Leif Inge  arbeidet tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.  

Last ned presentasjonen »

Tormod Bekken og Martin Sommerseth

Ruteoptimering - Effektivisering av hjemmetjenesten

Tormod Bekken
Forretningsutvikler og kundeansvarlig omsorg, Visma Enterprise

Martin Lysø Sommerseth
Optimerings-spesialist, Visma Enterprise

Tormod og Martin presenterer fremtidens planleggingsverktøy for hjemmetjenesten. En ruteplanlegger som automatisk finner de beste kjørerutene for ansatte gitt deres preferanser.

Tormod har jobbet med IT til helsesektoren siden 1993 og i Visma siden 2007. Har i dag fokus på utviklingen av nye løsninger innen kommunehelse, både i dagens løsning og Visma Flyt Omsorg. Effektive, intuitive løsninger som vil gjøre arbeidshverdagen til de ansatte bedre samt underbygge de nasjonale kravene som stilles.

Martin jobber med Optimeringsteknologi med ansvar for å skape innovasjon innen feltet. Han er ansvarlig for å forstå kundebehov og domene, formulere og implementere algoritmer. Martin har vært sentral i utviklingen av Visma sin løsning for Ruteoptimering innen hjemmetjenesten.

Last ned presentasjonen »

Se opptaket og få tilgang til presentasjonen

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt
og kan følge nyttige diskusjoner.