Velferdsteknologi

Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet.

Bo lenger hjemme

Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.

Velferdsteknologi er et “økosystem” av tekniske løsninger som i stor grad skal gjøre det enklere og tryggere for eldre å bo lenger hjemme. Sensorer plassert i hjemmet sørger for at varsler utløses dersom situasjoner oppstår hos en beboer som er avhengig av hjemmebaserte tjenester fra kommunen.

Velferdsteknologi diagram

Klikk på bilde for større versjon

Automatisk alarm håndtering

Visma er en sentral aktør i “økosystemet” for velferdsteknologi, i kraft av at halvparten av Norges kommuner benytter EPJ løsningen i Visma Omsorg Profil. Det er en stor trygghet for kommunens pleie- og omsorgstjeneste at alle reelle alarmer registreres automatisk i brukerens journal. Dette gjør at man kan jobbe effektivt med å håndtere alarmer og at viktige hendelser blir forskriftsmessig dokumentert.

For eksempel kan en alarm som er verifisert sendes direkte til den aktuelle hjemmehjelpens mobile enhet. Hjemmehjelpen kvitterer på at hun vil gjennomføre besøket og skriver rapport i etterkant. Således vil alt bli loggført i brukerens journal.

Visma er en sentral aktør innen kommunehelsetjenesten og skal tilrettelegge for effektiv anvendelse av velferdsteknologi i pasientjournalen Visma Omsorg Profil. Visma samarbeider med flere sentrale leverandører av velferdsteknologiske løsninger og sørger for tett integrasjon med EPJ.

 Som følge av sikker utveksling av data kan kommunen stå friere til å bygge sitt digitale økosystem innenfor pleie- og omsorgstjenester med Visma Profil som kjernesystem.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.