Pasientjournal

Visma Flyt Omsorg

Har du spørsmål?

Elektronisk pasientjournal (EPJ) for pleie- og omsorgssektoren - Visma Flyt Omsorg

Visma Flyt er en produktplattform for Vismas skybaserte fagløsninger. Plattformen er fra før benyttet for skybaserte løsninger som Visma Flyt Skole, Visma Flyt PPT og Visma Flyt Barnevernvakt.

Visma er nå godt igang med å utvikle en helt ny EPJ løsning for kommunal sektor. Løsningen har foreløpig prosjektnavnet Visma Flyt Omsorg og vil på sikt erstatte løsningen som idag heter Visma Omsorg Profil.

Allerede i 2018 lanserer vi en “første versjon” som er en løsning egnet for virksomheter som ikke er underlagt de samme krav til dokumentasjon som kommunehelsetjenesten. Eksempler kan være private tilbydere av omsorgstjenester. Innholdet dekker krav for journalføring og arbeidsflyt innenfor sikre rammer. Vi har allerede signert kontrakt med den privat helseaktøren BAOS, som vil ta i bruk løsningen om kort tid.

Første versjon av Visma Flyt Omsorg, som lanseres i 2018, inneholder mye ny og moderne funksjonalitet i tråd med krav fra markedet og fra myndigheter.

KUNDECASE
Værnesregionen

Værnesregionen, med Stjørdal og Selbu kommune i spissen, er de første i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi koblet med den elektroniske pasientjournalen. De startet februar 2013 med 11 boenheter med dør- og bevegelsessensorer, fallsensorer og temperatursensorer. 

En slik helhetlig løsning betyr at varsler fra ulike sensorer samles ett sted, og man får en god oversikt over brukeren. 

Skybasert og tilgjengelig

Visma Flyt Omsorg er en skyløsning og kan benyttes på PCer og mobile enheter. Det betyr at man på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted, noe som bidrar til å effektivisere arbeidsprosessene.

Sikkerhet

Løsningen inneholder funksjon for sikker informasjonsdeling. Dette vil gi brukerne mulighet for elektronisk, sikker kommunikasjon med samarbeidspartnere. Informasjon loggføres i journalen. Fagsystemet inneholder god oversikt over brukere og deres nettverk og saker, samtidig som det gir et klart bilde over hendelser/journalnotat.

Pasientjournal for omsorgstjenesten og pårørende

Brukervennlighet

Løsningen har en enkel og visuell fremstilling. «Hjem»-bildet inneholder nøkkelinformasjon, deretter registreres opplysninger som; «Hendelser», «Bruker», «Saker», «Statistikk», og «Administrasjon». Tjenesten vil inneholde elektronisk signering, deling av dokumenter, innebygd tekstbehandler, samt søkemotor.

Hvorfor ta i bruk Visma Flyt OmsorgLøsningen er utviklet i tråd med kravene i Normen for informasjonssikkerhet og GDPR


ID-porten benyttes som autentisering/pålogging


Online søk i folkeregister/enhetsregister


Postregistrering, skanning og arkivering til NOARK kjerne i én arbeidsflyt


Kobling til SvarUt Sikker digital post slik at brev kan sendes digitalt til mottaker

Innhold og struktur


Visma Flyt Omsorg hjemmeside ikon
Hjemmeside med oversikt over nøkkelinformasjon

Hendelseslogg ikon
Hendelseslogg med oversikt over registrerte hendelser

Brukerliste ikon
Brukerliste med informasjon om alle registrerte brukere

Statistikk ikon
Statistikkfunksjon med mulighet for å generere rapporter

Autorisasjonsystem ikonAutorisasjonsystem

40 000 frigjorte årsverk

Hvis 15-25 % kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren.
Kilde: NyAnalyse as

Se video om hvordan Vœrnesregionen jobber med velferdsteknologi  »

Visma Mobil Omsorg

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. 

Les mer her »

Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.