Journalsystem for helsestasjoner

IT-løsning for effektiv administrasjon av helsestasjonen - Visma Omsorg HsPro

Lurer du på noe? Ta kontakt

Visma Omsorg HsPro er vår fremtidsrettede journalsystem for helsestasjoner. Løsningen har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Utviklingen av programmet er basert på helsetjenestens behov og i henhold til EPJ-standarden som sikrer kvalitet for både den ansatte på helsestasjonen og barnet/ungdommen.

Visma Omsorg HsPro har støtte for elektronisk mottak og sending av meldinger, samt funksjonalitet for SMS-påminnelse på timeavtaler.

Fordeler ved Visma Omsorg HsPro

ikon pokal

Markedsledende

Posisjonen som den foretrukne løsningen for helsestasjon journalsystem over hele Norge sikrer en kontinuerlig utvikling og nye versjoner.

Journalsystem for helsestasjoner i skyen ikon

Moderne teknologi

Visma Omsorg HsPro er en webapplikasjon med et brukervennlig grensesnitt.

Visma Omsorg HsPro brukere ikon

Kan brukes av alle

Programmet dekker behovene til alle yrkesgruppene som jobber på en helsestasjon, fra jordmødre og leger til fysioterapeuter og psykologer.

ikon journal

God tilgangskontroll

Tilgang til journalene styres av hver enkelt ansatt sitt behov, med en rolle- og stedsbasert tilgang. I tillegg til å kunne begrense innsyn i enkeltjournaler, er det også mulig å gi tilgang til en av mange journaler på en liste for de yrkesgruppene som trenger det.

ikon utvikling

Forankret i behov

Visma HsPro er utviklet for målgruppen og forankret i deres behov og arbeidsprosesser. Løsningen og kommende versjoner utvikles i samarbeid med kundene. I tillegg vil erfaring fra support og egne innspill fra brukerne danne grunnlag for endringer i kommende versjoner.

Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand.

Grethe Almenning
Rådgiver og systemkoordinator for Visma Oppvekst HsPro

Funksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

 • Metode for gjennomføring av planlagt konsultasjonsforløp basert på veilederne innen helsetjenesten sikrer gode arbeidsprosesser
 • Timebok for alle ansatte
 • Fleksibel og generell journalmodul
 • Kobling mellom timebok og kontakt del med mulighet for rask oppdatering av informasjon
 • Tilgang til en rekke rapporter
 • Kommunikasjon mot SYSVAK
 • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet
 • HsKom - Elektronisk mottak av meldinger, samt SMS-påminnelse av timeavtaler
 • Tilleggsfunksjonaliteten Helseprofil 0-20 år, gir en rask og tydelig oversikt over barn og unges ulike helsetilstand

Kan vi ta den i bruk? Ta kontakt »

Deljournaltyper

 • Helsestasjonstjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Ungdomshelsetjenesten
 • Svangerskapsomsorg
 • Utenlandsvaksinering
 • Flyktning
 • Smittevern
 • Fysioterapi
 • Miljørettet helsevern
 • Generell journal
 • Helseprofil

Tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

Visma Omsorg HsKom

Visma Omsorg HsKom er en tilleggsmodul til Visma Omsorg HsPro. Modulen brukes for elektronisk meldingsutveksling med samarbeidspartnere i sykehus, laboratorier og legekontor, samt NAV/HELFO og SYSVAK. Modulen er integrert i Visma Omsorg HsPro og dokumentasjon blir liggende i barnets journal. Løsningen tilbyr i tillegg SMS-varsling av time på helsestasjonen.

Hva betyr dette for deg:

 • Bedre kvalitet ved at meldinger lagres automatisk på riktig bruker
 • Applikasjonskvittering viser deg om meldingen er kommet korrekt frem til mottakeren
 • Mindre papir med elektroniske meldinger
 • Reduserer antall ikke møtt til time ved bruk av SMS-varsling
 • Sparer tid ved at helseopplysninger når raskere fram til rett person
 • Sikkerhet er ivaretatt
 • Hindrer uautorisert innsyn

Visma Omsorg Helseprofil 0-20 år

Visma Omsorg Helseprofil 0-20 år er en verdifull tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro. Modulen er integrert i journalen til barnet, og ivaretar lovkrav i henhold til kommunehelsetjenesteloven.

Helsepersonell vil få en mer strukturert registrering av data og en god oversikt over barn og unges ulike helsetilstand. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av data til forskning.

Helsestasjon journalsystem

Intervju med helsestasjonen i Bergen kommune

Hva er bakgrunnen for prosjektet Visma Oppvekst Helseprofil 0-20 år?

En prosjektgruppe med leger, forskere, helsesøstre og spesialister har siden 2005 jobbet sammen med Bergen kommune for å utarbeide standarder for helseundersøkelse av barn og unge. Målet er å kunne oppfylle lovkrav i henhold til Kommunehelsetjeneste loven § 1-4, og få en strukturert registrering av data. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av data til forskning.

Hvordan har prosjektgruppen jobbet?

Med utgangspunkt i aktuelle veiledere for tjenesten og gjeldende lovverk har prosjektgruppen gjort en utvelgelse av hvilke konsultasjoner som er viktig i forhold til barnets alder og utvikling.

Hvordan og på hvilke konsultasjoner gjøres undersøkelsen?

Helseundersøkelsen er laget for 9 konsultasjoner

 • 6 på helsestasjon
 • 6 uker helsesøster, 6 uker lege, 6 mnd helsesøster, 6 mnd lege, 2 år helsesøster, 2 år lege
 • 3 på skole
 • Skolestart helsesøster, Skolestart lege, Målrettet helseundersøkelse i skolehelsetjenesten – spesielt på ungdomsskolen for en nærmere kartlegging av elever.

Hvordan er prosjektet blitt mottatt hos helsesøster og lege?

Tilbakemeldingene fra helsesøstre og leger som har brukt helseundersøkelsene, er at dette er en god og hensiktsmessig endring av programmet. Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand. Bildene av helseundersøkelsen og det som skal gjøres der er selvforklarende og tydelige.

Hva er den videre planen for prosjektet?

Det jobbes for å få et rapporteringsverktøy som kan brukes til å belyse tjenesten og effekten av tiltaket. Nye skjema, 12 mnd. helsesøster og lege, og 4 år planlegges.

Fremtidens omsorg nettseminar

Det skjer store omstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, med et økende antall eldre og en bemanning som ikke øker i samme takt. Med mye spennende innovasjon i sektoren, der ny teknologi baner vei for nye måter å jobbe på.

Få med deg høstens store nettseminar 'Fremtidens omsorg', onsdag 18. september.

Gratis påmelding - meld deg på i dag! 

Se agenda og påmelding »

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online
Gå til Community »

Telefon
Kontakt servicedesk på
telefon 21 49 25 59

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.