Elektronisk dørlås (eLås)

Elektronisk nøkkelhåndtering i hjemmetjenesten med Visma eLås
Ta kontakt for demovisning »
Elektronisk dørlås i hjemmetjenesten

Et nøkkelfritt låssystem med eLås

Elektronisk dørlås (eLås) er et nøkkelfritt låssystem hvor en kodelås installeres på ytterdøren hos brukere av hjemmebaserte tjenester. Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten, redusere tidsbruk på nøkkelhåndtering samt bedre sikkerheten ved at nøkler ikke kommer på avveie.

 

eLås arbeidsflyt diagram

 

 

I løpet av en dag gjøres det ofte endringer i de planlagte hjemmebesøkene. Dette medfører unødig tidsbruk som er krevende for hjemmetjenesten. Gjennom bruk av eLås vil denne tidsbruken reduseres vesentlig.

Bruk av eLås i din kommune settes opp slik at det er kontinuerlig samhandling med Visma Omsorg Profil.

Denne samhandlingen besørger utstedelse av en låskode kode som benyttes for hvert enkelt besøk. Koden kan kun benyttes innen et gitt tidsrom. Tilgangsstyringen i Visma Omsorg Profil sikrer at kun autorisert personell har tilgang til å låse opp. Videre loggfører systemet all bruk av eLåsene, noe som blant annet betyr at lengden på besøket registreres. Alle data er naturligvis kryptert.

eLås kan settes opp mot turnuslisten, slik at både ansatte, brukere og pårørende kan se hvem som skal utføre hjemmebesøket.

Gevinster ved bruk av e-lås

I 2016 publiserte Helsedirektoratet “Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram”. I denne ble norske kommuner anbefalt å ta inn elektroniske dørlåser i Helse- og omsorgstjenesten. Anbefalingen kom som følge av at flere kommuner har tatt i bruk elektroniske dørlåser og ser god økonomisk effekt.

Spart tid og unngåtte kostnader

Tidsmålinger har vist at elektronisk nøkkelsystem frigjør arbeidstid hos de ansatte i tjenesten sammenlignet med bruk av fysiske nøkler. De ansatte bruker ikke tid på å få med seg riktige nøkler fra basen, eller kjøretid på å hente/utveksle nøkler ved endring av oppdrag.

I 2017 publiserte Helsedirektoratet “Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram”. Her refereres det til konkrete gevinstanalyser gjort av norske kommuner. Under kan du se enkelte av funnene som synliggjøres i rapporten:

Fredrikstad kommune skjold

Besparelsen for 1000 brukere med nøkkelhåndtering tilsvarer 8 sykepleiestillinger, eller 5,6 mill. kroner per år.

Grimstad kommune skjold

I nattjenesten i Grimstad kommune har de beregnet at de ville kjørt 62,5 km ekstra per natt ved utrykning på alarmer hvis de ikke hadde innført elektroniske dørlåser

Bærum kommune skjold

Bærum kommune har startet et prosjekt der det er installert elektroniske dørlåser for 50 brukere. Beregninger viser at prosjektet over en fireårsperiode vil gi en netto nåverdi på 2,1 mill. kroner.

Bergen kommunes positive erfaringer med eLås

I videoen deler gruppeleder ved Åsane hjemmesykepleien, Hanne Forthun, deres positive erfaringer og forbedringer med bruk av eLås.

Fremtidens omsorg nettseminar

Det skjer store omstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, med et økende antall eldre og en bemanning som ikke øker i samme takt. Med mye spennende innovasjon i sektoren, der ny teknologi baner vei for nye måter å jobbe på.

Få med deg høstens store nettseminar 'Fremtidens omsorg', onsdag 18. september.

Gratis påmelding - meld deg på i dag! 

Se agenda og påmelding »

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online
Gå til Community »

Telefon
Kontakt servicedesk på
telefon 21 49 25 59

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.