Visma er nå godt i gang med å utvikle en helt ny EPJ løsning for kommunal sektor. Løsningen har foreløpig prosjektnavnet Visma Flyt Omsorg og vil på sikt erstatte løsningen som idag heter Visma Omsorg Profil. Visma Flyt er en produktplattform for Vismas skybaserte fagløsninger. Plattformen er fra før benyttet for skybaserte løsninger som Visma Flyt Skole, Visma Flyt PPT og Visma Flyt Barnevernvakt.

Allerede i 2018 lanserte vi en “første versjon” som er en løsning egnet for virksomheter som ikke er underlagt de samme krav til dokumentasjon som kommunehelsetjenesten. Eksempler kan være private tilbydere av omsorgstjenester. Innholdet dekker krav for journalføring og arbeidsflyt innenfor sikre rammer. Vi har allerede signert kontrakt med den privat helseaktøren BAOS, som vil ta i bruk løsningen om kort tid. Første versjon av Visma Flyt Omsorg, som ble lansert i 2018, inneholder mye ny og moderne funksjonalitet i tråd med krav fra markedet og fra myndigheter.

Skybasert og tilgjengelig

Visma Flyt Omsorg er en skyløsning og kan benyttes på PCer og mobile enheter. Det betyr at man på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted, noe som bidrar til å effektivisere arbeidsprosessene.

Sikkerhet

Løsningen inneholder funksjon for sikker informasjonsdeling. Dette vil gi brukerne mulighet for elektronisk, sikker kommunikasjon med samarbeidspartnere. Informasjon loggføres i journalen. Fagsystemet inneholder god oversikt over brukere og deres nettverk og saker, samtidig som det gir et klart bilde over hendelser/journalnotat.

Brukervennlighet

Løsningen har en enkel og visuell fremstilling. «Hjem»-bildet inneholder nøkkelinformasjon, deretter registreres opplysninger som; «Hendelser», «Bruker», «Saker», «Statistikk», og «Administrasjon». Tjenesten vil inneholde elektronisk signering, deling av dokumenter, innebygd tekstbehandler, samt søkemotor.

Pasientjournal for omsorgstjenesten og pårørende

Fremtidens omsorg nettseminar

Det skjer store omstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, med et økende antall eldre og en bemanning som ikke øker i samme takt. Med mye spennende innovasjon i sektoren, der ny teknologi baner vei for nye måter å jobbe på.

Få med deg høstens store nettseminar 'Fremtidens omsorg', onsdag 18. september.

Gratis påmelding - meld deg på i dag! 

Se agenda og påmelding »

Hvorfor ta i bruk Visma Flyt Omsorg


Krav ikon
Løsningen er utviklet i tråd med kravene i Normen for informasjonssikkerhet og GDPR

Nøkkel ikon
ID-porten benyttes som autentisering/pålogging

Søk icon
Online søk i folkeregister/enhetsregister

Mappe icon
Postregistrering, skanning og arkivering til NOARK kjerne i én arbeidsflyt

Integrasjon ikon
Kobling til SvarUt Sikker digital post slik at brev kan sendes digitalt til mottaker

Innhold og struktur


Visma Flyt Omsorg hjemmeside ikon
Hjemmeside med oversikt over nøkkelinformasjon

Hendelseslogg ikon
Hendelseslogg med oversikt over registrerte hendelser

Brukerliste ikon
Brukerliste med informasjon om alle registrerte brukere

Statistikk ikon
Statistikkfunksjon med mulighet for å generere rapporter

Autorisasjonsystem ikonAutorisasjonsystem

40 000 frigjorte årsverk

Hvis 15-25 % kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren.
Kilde: NyAnalyse as

Omsorg på farten

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. 

Les mer her »

Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

Spar reisetid i hjemmetjenesten med elektronisk ruteplanlegger

Hjemmetjenesten i dag har en hektisk hverdag og arbeidsmengden øker. De har mange oppdrag som skal gjennomføres i forhold til antall ansatte tilgjengelig. Dette gjør at det er vanskelig å lage arbeidsplaner som fungerer godt.

En god ruteplanlegger vil kunne tildele oppdrag til hjemmesykepleierne, og samtidig finne de beste rekkefølgene å gjennomføre oppdragene på. De beste rekkefølgene baseres på en rekke kriterier. Løsningen må evne å tilpasse arbeidsplanen basert på endringer som oppstår i hverdagen.

Med Visma Omsorg Ruteplanlegger kan hjemmetjenesten benytte moderne optimeringsteknologi for å effektivisere administrasjon og planlegging i hjemmetjenesten og frigjøre tid til pasientrettede tjenester.

Les om ruteplanleggeren »

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »