Digihelse

Et styrket samarbeidet mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte med Visma Innbyggerdialog
Bestill uforpliktende demovisning  »

Styrket samarbeid i hjemmetjenesten

Med Innbyggerdialog i Visma Omsorg Profil, kan din kommune enkelt etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner.

Hovedmålet er å styrke samarbeidet mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med daglig utførelse av tjenester i hjemmet.

Din kommune kan nå tilby digitale tjenester for dialog mellom brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk.

Tjenesten skal bidra til å:

 • Støtte pårørende som er involvert i omsorgsoppgaver og styrke samspillet mellom tjenesteytere og pårørende gjennom mulighet for sikker digital dialog og oversikt over besøk.
 • Støtte tjenestemottakere i økt mestring, trygghet og medvirkning knyttet til egen hverdag. Den gir oversikt over besøk og tilrettelegge for dialog med tjeneste, der de kan gi uttrykk for egne erfaringer og behov.
 • Tilrettelegge for at tjenesten kan organisere oppgaver mer rasjonelt og samarbeide bedre med tjenestemottakere og pårørende. Den sikrer at meldinger fra pårørende/mottakere blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte, redusere telefonhenvendelser, oppgaver kan legges til mer gunstige tidspunkt, redusere bomturer.

Følgende tjenester er nå tilgjengelig:

 1. Meldinger mellom innbyggere og tjeneste
 2. Se avtalte og gjennomførte besøk med tilhørende informasjon - og avbestille
 3. Varsler om gjennomførte besøk

Jeg ønsker mer informasjon »

DigiHelse prosjektet og Visma Innbyggerdialog hjembesøk

Erfaringer med Digihelse

I denne videoen deler Bergen kommunes erfaringer og tanker med Digihelse. Her treffer du kommunaldirektøren byrådsavdeling for helse og omsorg, prosjektlederen for Digihelse i Bergen kommune, og gruppeleder ved Åsane hjemmesykepleie.

Webinar ikonGratis demovisning

I løpet av 30 minutter vil du få se hvor enkelt det er å ta i bruk dette verktøyet. Du vil også få muligheten til å spørre spørsmål.

Forventede gevinster

Denne løsningen vi gi mange gevinster for innbyggeren/pårørende/tjenestemottaker, ansatte/fagarbeider/sykepleier og for samfunnet.

DigiHelse tjenestemottaker illustrasjon

Gevinster for innbyggeren/pårørende/tjenestemottaker

 1. Enklere tilgang til tjenesten for spørsmål og beskjeder – trenger ikke å stå i telefonkø og kan skrive når det passer for dem.
 2. Et verktøy for å styrke en ny pasientrolle – som vektlegger ressurser, mestring og medvirkning. La pasientens stemme komme til ordet med det som er viktig for dem.
 3. Bidra til forutsigbarhet og oversikt
 4. Enklere for pårørende å involvere seg – også når de bor langt unna (krever fullmakt).
 5. Flere og flere innbyggere vil forvente at kommunen tilbyr digital kommunikasjon, slik vi er vant til fra alle andre steder.
 6. Sikker kanal for informasjonsutveksling, i motsetning til f.eks. e-post.
DigiHelse fagarbeider illustrasjon

Gevinster for ansatte/fagarbeider/sykepleier

 1. Tidsbesparende: Kan håndtere dialog med innbyggere på tidspunkt hvor det er mindre travelt. Spørsmål kan videresendes til riktig person.
 2. Færre henvendelser om informasjon kan finnes digitalt, for eksempel «Har noen vært hos mor?»
 3. Bedre mulighet til å kvalitetssikre informasjon som gis til tjenestemottaker og pårørende.
 4. Beskjeder blir ikke borte på veien. Dialogen lagres og kan journalføres.
 5. Bidra til at tjenestemottakere eller pårørende kan avlaste tjenesten ved at det blir enklere å avbestille besøk. Bidrar til å redusere bomturer.
 6. Gi beskjeder fra tjenesten til tjenestemottakere eller pårørende om ting som må ordnes.
 7. Lettere å få inn beskjeder som kan ha betydning for praktisk utførelse av tjeneste. Fange opp helserelaterte og personlige behov.
DigiHelse innbygger illustrasjon

Gevinster for samfunnet

 1. Felles portal for møte mellom innbyggere og helse- og omsorgstjenestene
 2. Bidra til å mobilisere ressursene som ligger hos innbyggere. Framtidens helsetjenester må skapes i samarbeid mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte.
 3. Redusere tidsbruk på noen områder – åpne for tid til kvalitetsarbeid og direkte kontakt med tjenestemottakere.
 4. Bidra til forebygging ved å fange opp problemer tidlig og støtte rehabilitering.

Gevinster Bergen kommune oppnår

I denne videoen kan du høre om gevinstene Bergen kommune oppnår med Digihelse.

Gevinstanalyse

Det er gjort gevinstanalyser for bruk av løsningen. Rapportene kan du lese her.

Forutsetninger

Løsningene forutsetter bruk av helsenorge.no og ID-porten for tjenestemottaker eller pårørende, mens fagpersoner i kommunen forholder seg Visma Omsorg Profil og nye funksjoner i løsningen. 

Jeg ønsker mer informasjon om Innbyggerdialog

Digitale innbyggertjenester på helsenorge.no - Fase 1

DigiHelse diagram
Bergen kommune logo

Pilot i Bergen kommune

Nå har hele Bergen muligheten til digital dialog med kommunale helsetjenester. På helsenorge.no kan du sende meldinger, avbestille timer, se oversikt over resepter og se din kjernejournal. Se hvordan du logger inn her!

Les mer on Digihelse pilotprosjektet i Bergen kommune »

Hvordan komme i gang

Basert på de erfaringene som er gjort så langt, har Helsedirektoratet og KS satt opp en rekke gode tips og råd for hvordan kommunen kan komme i gang med løsningen. Her kan dere lese mer om hvordan kommunen din kan komme i gang.

Løsningen er nå tilgjengelig for Visma sine kunder som benytter Visma Omsorg Profil. Ønsker du mer informasjon om løsningen og hvordan din kommune kan komme i gang, har du tre muligheter:

Tips til andre kommuner som skal i gang

Se video som oppsummerer Bergen kommune sine tips til andre kommuner som skal i gang med Digihelse.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning » 

Support ikon

Support

Online
Gå til Community »

Telefon
Kontakt servicedesk på
telefon 21 49 25 59

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.