Visma er forpliktet til å ivareta dataene vi er betrodd av våre kunder, ansatte og kontaktpersoner.

Når benytter vi underleverandører
Visma bruker underleverandører til å behandle personopplysninger. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT-tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Visma inngå en databehandleravtale (DBA) for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU/EØS, vil Visma sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine vegne ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder EU Model Clauses.

Du finner oversikt over underleverandører til læringsportalen Glup på denne siden.

Name Location/country Legal transfer mechanism if the subprocessors has access to personal data from countries outside the EU/EEA Assisting the Processor with
Efaktor Norway Not applicable within EU/EEA LMS Provider
Moodle EU (Ireland) Not applicable within EU/EEA Software
Orange Norway Not applicable within EU/EEA Hosting
Atlassian EU Not applicable within EU/EEA Support tool
Amazon Web Services EU Not applicable within EU/EEA Logon through Visma Connect
Super Office EU Not applicable within EU/EEA CRM system
HubSpot EU Not applicable within EU/EEA CRM system