Slutten for sosiale medier i Europa?

11 februar, 2022

Tredjelandsoverføringer kommer ikke til å slutte å skape hodebry med det første. Det siste er en noe drastisk uttalelse fra det amerikanske selskapet Meta.

Meta leverer sosiale medier som blant annet Facebook og Instagram til brukere i Europa. Den store sannsynligheten er at samtlige som har smarttelefon, enten bruker en eller flere sosiale medier. Dette er derfor applikasjoner som blir hyppig brukt, og europeiske borgere representerer en enorm økonomisk gevinst. Det ble derfor oppstandelse i media da Meta i sin årsrapport kom med følgende uttalelse:

Hvis vi ikke kan legge de standardiserte brukervilkårene til grunn, eller finne andre lovlige måter å flytte brukerdata fra Europa til USA, vil vi antagelig ikke kunne tilby flere av tjeneste våre, som Facebook og Instagram i Europa.

Meta lagrer informasjon om sine europeiske brukere i USA. I kjølevannet av Schrems II-dommen har det derfor vært en del problematikk, og ikke minst utfordringer med å få på plass et nytt regelverk for overføring til USA. Som vi vet er den europeiske personvernlovgivningen streng, og oppsummert er det amerikansk overvåkningslovgivning som er problematisk i forbindelse med overføring til USA. Etter skribentens mening er det helt rimelig at USA ikke skal kunne bruke data om europeiske brukere til et overvåkningsformål, men ser selvsagt den generelle utfordringen om at flere selskap kan være avhengig av amerikanske leverandører (Kanskje ikke tjenester som Facebook og Instagram, men andre systemer som man bruker i arbeidshverdagen).

Et nytt regelverk har per nå ikke kommet på plass. Det er forventet at EU skal ta stilling til problemstillingen i løpet av 2022, og Meta sitt håp er at de skal kunne behandle, herunder lagre og dele europeiske brukerdata i USA. Uavhengig av resultat er det noe usannsynlig at Meta kommer til å trekke seg ut av Europa. Dette særlig på bakgrunn av et økonomisk perspektiv. Det blir spennende å følge med på hva som blir resultatet av EU sine diskusjoner, men det er mer sannsynlig at Meta må endre sin fremgangsmåte hva gjelder å behandle europeiske brukerdata, enn at de legger ned tilbudet i Europa.

For å være på den sikre siden kan du selvsagt bruke helgen til å sitte på sosiale medier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev