EDPB vedtar: Retningslinjer om manipulativt design i sosiale medier

07 mars, 2023

Hva er manipulativt design?

Manipulativt design er brukergrensesnitt og brukeropplevelser som forsøker å "lure" brukere til å ta utilsiktede, uvillige og potensielt skadelige valg. Manipulativt design kan for eksempel lede brukerne til å svekke sitt eget personvern - selv om de ikke ønsker det.

Hva sier retningslinjene?

Retningslinjene tilbyr praktiske anbefalinger til SoMe-plattformer om hvordan de kan gjenkjenne og unngå manipulativt design som bryter med GDPR-krav. Det illustreres med eksempler på forskjellige typer av manipulativt design og best practice. .

Hva har dette å si?

Forhåpentligvis øker det bevisstheten rundt manipulativt design OG at det ikke er forenlig med GDPR. Manipulativt design preger flere brukergrensesnitt i sosiale medier, så det er helt klart velkomment at det nå kommer retningslinjer som avklarer akkurat hva det er, og hvordan man unngår det.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev