EDPB har publisert en studie om Kina, India og Russland

14 januar, 2022

Overføring til tredjeland var et hett tema i 2021. Schrems II-dommen har bydd på utfordringer, og vi tør å hevde at mange av de problemstillingene som ble reist i 2021, ikke har blitt tilstrekkelig løst. Til tross for at det har kommet enkelte nye veiledninger, er inntrykket at veilederne er forsiktige med å (1) avgrense overføringsbegrepet (2) klart definere innholdet av begrepet «tilstrekkelige nødvendige garantier». Det er derfor oppfriskende at EDPB har tatt et steg mot å bli mer konkrete.

EDPB betalte i 2021 for en ekstern studie av myndighetenes adgang til personopplysninger i Kina, India og Russland. Studien har gjennomgått relevant lovverk i de tre landene og vurdert lovverket opp mot det europeiske personvernregelverket.

Rapporten er utført av uavhengige forskere uten bånd til EDPB. Derfor skal vi i utgangspunktet ikke få inntrykk av at rapporten er skrevet av meget personvernvennlige personer. Rapporten skal være nøytral, og basere seg på faktiske forhold. Det norske datatilsynet har uttalt at informasjonen som fremkommer av rapporten vil være til nytte for virksomheter som ønsker å overføre personopplysninger til de tre landene.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev